Меню Затваряне

Двадесет и седмо упражнение “ДИШАНЕ”

Музика: „Музикални упражнения за правилно дишане и пеене”.


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“


Изходно положение: 
Изпълнителите са наредени по двойки, обърнати с лице към
центъра. Тялото е изправено. Ръцете, свити в лактите, са поставени пред гърдите, с длани към тялото и допрени средните пръсти.  Краката прибрани.

Ход на движенията:
Упражнението се състои от  три музикални фрази, като всяка от тях се изпълнява 3 пъти. Първият тон от всяка музикална фраза се изпълнява само от инструмент, като едновременно се поема дъх /вдишва/ през носа.

Упражнението се изпълнява на място, а движението се извършва  само с ръцете.

ПЪРВА МУЗИКАЛНА ФРАЗА.
При първия продължителен тон, едновременно с вдишването, ръцете се разтварят встрани. хоризонтално, с длани напред.

При изпълнение на първата музикална фраза, от началото на втория тон до края,   се издишва бавно, като с вокала „А” се изпяват във възходяща посока тоновете от гамата.  Едновременно с това ръцете бавно се връщат по същия път, до изходно положение.

По този начин се изпява гамата три пъти.

ВТОРА МУЗИКАЛНА ФРАЗА.
При първия продължителен тон, едновременно с вдишването, ръцете се разтварят встрани, хоризонтално, с длани напред.

При изпълнение на втората  музикална фраза, от началото на втория тон до края,   се издишва бавно, като с вокала „А” се изпяват в низходяща посока тоновете от гамата.  Едновременно с това ръцете бавно се връщат по същия път,до изходно положение.  По този начин се изпява гамата три пъти.

ТРЕТА МУЗИКАЛНА ФРАЗА.
При първия продължителен тон, едновременно с вдишването, ръцете се разтварят встрани, хоризонтално, с длани напред.

При изпълнение на третата музикална фраза, от началото на втория тон до края   се издишва бавно, като с вокала „А” се изпява лека мелодия с вълнообразен профил.    Едновременно с това ръцете бавно се връщат по същия път, до изходно положение.

По този начин тази музикална се изпълнява общо три пъти.

Основни изисквания: 
Ръцете, при разтварянето и по обратния път, движейки се в хоризонталната равнина, описват дъгообразно движение, напред. Когато са пред гърдите, дланите са обърнати към тялото, пръстите са прибрани. лактите са леко изнесени, встрани. Движението, с което се прибират ръцете пред гърдите, се разпределя  така, че да изпълни   равномерно цялата музикална фраза.

Обяснение: 
 Чрез тия музикални дихателни упражнения човек се приучва на музикалния метод, с който той трябва да си служи в живота. Чрез тях човек влиза в хармония с природата.

Двадесет и седмото упражнение е „ДИШАНЕ”. Двойката е число на Духа, а седмицата е законът, чрез който Духът се проявява във всички материални вселени. Чрез дишането ние приемаме Истината, Любовта и Мъдростта на Твореца.
/Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.123/

Упражнението  „ДИШАНЕ” е в тоналност сол-мажор. Тонът сол ни потапя в небесносиния цвят, който е свързан с вярата. Вярата е вратата към духовния свят. Душата достига великото знание, основано на лината опитност.
/Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.124/

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

„Дишането е духовното хранене”. Сеятелят, Утринни слова, 1932, София 

„Който разбира законите на дишането, той разбира законите на духовния свят.”
„Духовният свят, за който говоря не е далеч от вас. От живота ви зависи дали ще се движите в грубия, физически свят или в духовния, в любовта на ангелите.”
Двигатели на живота, Планински беседи, 1938, София.

„Духовният свят е свят на музика.” Окултна музика, 1922, София

„Музиката носи живот и сила. Тя се отразява здравословно върху човека. Който пее е кандидат за здравето. Използувайте благата чрез пеенето и каквото придобиете, вложете го в живота си.” Заветът на Любовта, 3 том, 1944, София