Меню Затваряне

Паневритмия

1.Какво е Паневритмия?
Паневритмията е сакрален танц, който съчетава в себе си движения , музика и текст. Изпълнителите се движат в кръг по двойки и следват ритъма на създадените за целта мелодии. Значението на този танц намираме в етимологията на думата Паневритмия- всеобщ космичен ритъм. Създаден на базата на движението на небесните тела (планети, звезди), този танц има три части:
– 28 упражнения
– Слънчеви лъчи ( 12 лъчи по 6 двойки + външен кръг )
– Пентаграм ( всеки пентаграм по 5 двойки )
Oбщото времетраене на Паневритмията е около 1 час. В Паневритмията участвуват неограничен брой участници. Музиката се изпълнява от разнообразен инструментариум. Предимство има цигулката – най-близкият до човешкия глас изразител на мелодията.

2. Кога и къде се изпълнява Паневритмията?
Паневритмията се изпълнява от 22 март до 22 септември рано сутрин, сред природата. Там чистият въздух и светлината свободно влизат в човешкото тяло и го обновяват. От първите дни на пролетта до края на лятото енергиите, които действат в природата са положителни. По това време изпълнението на Паневритмията създава условия човек да влезе във връзка с тях и да се ползува от силата им.
Паневритмията може да се изпълнява и през останалите дни на годината, но тогава ефектът е по-малък.

3. Какво е въздействието на Паневритмията?
Въздействие върху физическото състояние
Под въздействието на ритмичната двигателна активност се повишава издръжливостта, гъвкавостта и силата на тялото. По време на игра се включват всички групи мускули и равномерно се натоварват горните и долни крайници. Играта на открито, на чист въздух и плавното дълбоко дишане подобряват кръвообращението Това има лечебен ефект върху дихателната система и нормализира циркулацията на кръвта. Подобрява се мускулния тонус, тренираността на организма и кръвооросяването, което облекчава работата на сърцето.

Въздействие върху психическото и душевно състояние
Овладяването на координацията в движенията подобрява способността за концентрация и осигурява устойчивост на вниманието. Обогатяват се познавателните процеси за образно и позитивно мислене, за емоционално преживяване под въздействието на музиката и текста на отделните упражнения. Възприятията и представите стават по-пълни. Усъвършенства се мисловният процес. Груповото изпълнение възпитава редица качества на личността – умение за включване в общ ритъм, сътрудничество и взаимна подкрепа. Развива се стремеж към доброжелателност, общуване и позитивно отношение към околните и живота. Усещането за обща хармония има положителен психо-физиологически ефект върху развитието на участниците.

4. Каква е връзката с природата?
Изпълнението на Паневритмията сред природата развива способност за положителна връзка с нея и за преживяване красотата на природните явления. По този начин Паневритмията спомага за екологичното възпитание на участниците.“Изгревът”, документален филм с архивни кадри на Учителя Петър Дънов и Паневритмията