Меню Затваряне

Двадесет и шесто упражнение “НА РАНИНА”

Музика: „На ранина” – размер 2/4 – 24 такта.
„Марш на боговете”
  Maestoso 


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Кой на ранина става да играй (2)
по зелената трева и на бистрата роса, (2)
той ще бъде вечно млад,
здрав и хубав, и богат;
ще се учи най-добре,
няма нивга да умре.

Рано ти стани, Слънцето посрещни (2)
и запей със бодър глас, поиграй си ти завчас. (2)
Бодра гимнастика, раз, два, три.
Подвижи се и се спри.
Смело пак тръгни напред,
радвай се на Божий свет.


Изходно положение: 
Изпълнителите са наредени в кръг, по посока на движението. Краката са прибрани. Ръцете са поставени на талията, с палци отзад. Тялото е изправено.

Ход на движенията:
УПРАЖНЕНИЕТО Е СЪСТАВЕНО ОТ ТРИ ФИГУРИ.

ПЪРВА ФИГУРА:  
Изпълнява за 24 такта на първият куплет  от текста на песента.

До края на ПЪРВАТА ФИГУРА ръцете са на талията, а движенията се извършват само с краката. 

1-ви такт: 1-во време – десният крак, обтегнат в коляното, изнесен в шпиц, с  движение, описващо  дъга /от 120°/, се поставя на пръсти, пред левия крак, леко вляво, в кръстосана позиция;

2ро време – десният крак, обтегнат в коляното, прави почти полукръг и се изнася вдясно, встрани, като докосва земята  с пръсти.   Левият крак е обтегнат  в коляното. Текст: „Кой на”.

2-ри такт: 1-во време – По същия път десният крак, обтегнат в коляното, изнесен в шпиц, с  движение, описващо  дъга /от 120°/, се поставя на пръсти пред левия крак, леко вляво, в кръстосана позиция;

2-ро време – десният крак, прави почти полукръг и се прибира до левия, в изходно положение. Тежестта на тялото остава върху левия крак, тъй като предстои стъпка със същия крак. Текст: „ра- ни- на”. 

3-ти такт: 1-во време – стъпка напред с десния крак; 2ро време – стъпка напред, с левия крак. Текст: „ста- ва”.

4-ти такт: 1-во време – стъпка напред, с десния крак2ро време – левият крак се прибира до десния. Тежестта на тялото остава върху десния крак, тъй като предстои движение със същия крак.   Текст: „да иг- рай”.

В следващите четири такта първият куплет от песента се повтаря, а описаните движенията се изпълняват с левия крак.-

5-ти такт: 1во време – левият крак, обтегнат в коляното, изнесен в шпиц, с  движение, описващо  дъга /от 120°/, се поставя на пръсти пред десния крак, леко вляво, в кръстосана позиция;

2-ро време – левият крак, обтегнат в коляното,  прави почти полукръг и се изнася вляво, като  докосва земята с пръсти.   Десният крак е  обтегнат  в коляното.  Текст: „Кой на”.

6-ти такт: 1-во време – по същия път левият крак, обтегнат в коляното и в шпиц, с  движение, описващо  дъга /от 120°/, се поставя на пръсти, пред десния крак, леко  вдясно в кръстосана позиция;

2-ро време – левият крак, прави почти полукръг и се прибира до десния, в изходно положение. Тежестта на тялото остава върху десния крак, тъй като предстои стъпка  с левия крак.  Текст: „ра- ни- на”. 

7-ми такт:  1-во време – стъпка напред, с левия крак; 2-ро време – стъпка напред, с десния крак. Текст: „ста- ва”.

8-ми такт:  1-во време – стъпка напред, с левия крак; 2-ро време – десният крак се прибира до левия. Тежестта на тялото остава върху левия крак, тъй като предстои движение с десния крак.   Текст: „да иг- рай”.  

Тези осем такта се повтарят до края на мелодията и движенията се изпълняват 3 пъти.

ВТОРА ФИГУРА
Тази фигура се изпълнява за 24 такта на текста от втория куплет от песента.

1-ви такт: 1-во време – стъпка напред, с десния крак; едновременно с това,  партньорите  се хващат с вътрешните ръце /дланта на дясната ръка се поставя върху дланта на лявата/, като ги издигат на височината на главата, външните ръце остават на талията.  Ръцете остават хванати до края на ВТОРА ФИГУРА.

 2-ро време – Стъпка напред, с левия крак; Текст: „Ра- но.” 

 2-ри такт:  1-во време – Стъпка напред, с десния крак; 2-ро време – Стъпка напред, с левия крак. Текст: „ти ста- ни,”

3-ти такт: 1-во време – левият крак е напред, а десният е назад.  Тежестта на тялото е върху двата крака. Тялото се залюлява назад и тежестта му се пренася върху петите на двата крака, а пръстите  се повдигат. Едновременно  с това вътрешните ръце се свалят напред, надолу и отиват назад, от тялото. По време на люлейното движение на ръцете и краката -тялото остава изправено без да се навежда.   

2-ро време –  С люлейно движение -тежестта на тялото се пренася върху пръстите на двата крака. Петите се повдигат. Тялото е изправено. Едновременно  вътрешните ръце, хванати, се издигат напред и нагоре.   Текст: „слън-це- то”. 

4-ти такт:  1-во време –  левият крак е напред, а десният – назад. С люлейно движение тежестта на тялото се пренася върху петите на двата крака,а пръстите  се повдигат. Едновременно  с това вътрешните ръце се свалят напред, надолу, и отиват назад от тялото. По време на люлейното движение на ръцете и краката тялото остава изправено, без да се навежда.   

2-ро време –  С люлейно движение тежестта на тялото се пренася върху пръстите на двата крака. Петите се повдигат. Тялото е изправено. Едновременно  вътрешните ръце, хванати, се издигат напред и нагоре- до изходната позиция. Текст: „по-срещ- ни.”

 Тези четири такта се повтарят до края на мелодията и движенията се повтарят  общо 6 пъти. 

ТРЕТА ФИГУРА
Тази фигура се изпълнява за 48 такта на текста от двата куплета от песента.

За да се осигури изпълнението на втората част от тази фигура /с движенията на ръцете/, при пускането на ръцете и поставянето им на талията, в първите два такта,  партньорите постепенно се отдалечават един от друг на две ръце разстояние. Това става като външно-стоящият на кръга партньор прави   всяка  следваща стъпка напред  и встрани по диагонал, вдясно=

1-ви такт: 1-во време – стъпка напред с десния крак, като външно стоящият партньор прави стъпката по диагонал и встрани, вдясно.  Едновременно ръцете се поставят на талията. Текст: „ Кой на”.

2-ро време – стъпка с левия крак, напред, като външно стоящият партньор прави стъпката по диагонал и встрани, вдясно. Стъпка напред и встрани с левия крак към новата позиция в двойката.

2-ри такт: 1-во време – стъпка напред, с десния крак, като външно стоящият партньор прави стъпката по диагонал и встрани, вдясно.   

2ро време – левият крак се прибира до десния. Текст: „ра- ни- на”.  

3-ти такт: 1во време –   десният крак се изнася встрани, вдясно и докосва земята на пръсти. Коляното е обтегнато, стъпалото е в шпиц. Тежестта на тялото е върху левия крак. Едновременно  ръцете се изнасят хоризонтално встрани, с длани надолу и събрани пръсти.

2-ро време – десният крак се прибира до левия, като едновременно ръцете се поставят на талията.   Текст: „ста- ва”.

4-ти такт: 1-во време  –   десният крак  се изнася встрани, вдясно, и докосва земята на пръсти. Коляното е обтегнато, стъпалото е в шпиц. Тежестта на тялото е върху левия крак. Едновременно ръцете се изнасят хоризонтално, встрани, с длани надолу и събрани пръсти.

2-ро време – десният крак се прибира до левия, като едновременно ръцете се поставят на талията. Текст: „да иг- рай”. 

5-ти такт: 1в-о време – десният крак, обтегнат в коляното се изнася напред  и докосва земята с пръсти. Едновременно двете ръце се изнасят напред, до хоризонтално положение, с длани надолу и събрани пръсти.

2-ро време – десният крак се прибира до левия като едновременно ръцете се поставят на талията. Текст: „Кой на”. 

6-ти такт: 1-во време – десният крак, обтегнат в коляното се изнася напред  и докосва земята с пръсти. Едновременно двете ръце, успоредни,  се изнасят напред до хоризонтално положение с длани надолу и събрани пръсти.

2-ро време – десният крак се прибира до левия като едновременно ръцете се поставят на талията. Текст: „ра- ни- на”.

7-ми такт: 1-во време – стъпка напред ,с десния крак. Едновременно двете ръце, успоредни се изнасят хоризонтално   напред, с длани надолу и събрани пръсти.

 2-ро време – стъпка напред с левия крак, като ръцете се поставят на талията. Текст: „ста- ва”.

8-ми такт:  1-во време – стъпка напред, с десния крак. Едновременно двете ръце, успоредни се изнасят хоризонтално,   напред, с длани надолу и събрани пръсти.

 2-ро време – левият крак се прибира до десния, а ръцете се поставят на талията. Текст: „да иг-рай”. 

9-ти такт: 1-во време –   левият крак, се изнася встрани, вляво и докосва земята на пръсти. Коляното е обтегнато, стъпалото е в шпиц. Тежестта на тялото е върху десния крак. Едновременно, ръцете се изнасят хоризонтално встрани, с длани надолу и събрани пръсти.

2ро време – левият крак се прибира до десния, като едновременно ръцете се поставят на талията. Текст: „по зе- ле- на-”. 

10-ти такт: 1-во време –   левият крак, се изнася встрани, вляво  и докосва земята на пръсти. Коляното е обтегнато, стъпалото е в шпиц. Тежестта на тялото е върху десния крак. Едновременно, ръцете се изнасят хоризонтално , встрани, с длани надолу и събрани пръсти.

2-ро време – левият крак се прибира до десния, като едновременно ръцете се поставят на талията. Текст: „-та тре- ва”.

11-ти такт: 1-во време – левият крак, обтегнат в коляното се изнася напред  и докосва земята с пръсти. Едновременно двете ръце се изнасят напред до хоризонтално положение с длани надолу и събрани пръсти.

2-ро време – левият крак се прибира до десния като едновременно ръцете се поставят на талията.  Текст: „и на бис- тра-”. 

12-ти такт: 1-во време – левият крак, обтегнат в коляното се изнася напред  и докосва земята с пръсти. Едновременно двете ръце, успоредни,  се изнасят напред, до хоризонтално положение, с длани надолу и събрани пръсти.

2-ро време – левият крак се прибира до десния, като едновременно ръцете се поставят на талията.  Текст: „-та ро- са”.

13-ти такт: 1-во време – стъпка напред, с левия крак. Едновременно двете ръце, успоредни се изнасят хоризонтално   напред, с длани надолу и събрани пръсти.

 2-ро време – стъпка напред с десния крак, като ръцете се поставят на талията. Текст: „по зе- ле- на-”. 

14-ти такт: 1-во време – стъпка напред с левия крак. Едновременно двете ръце, успоредни се изнасят хоризонтално   напред, с длани надолу и събрани пръсти.

 2ро време – десният крак се прибира до десния, а ръцете се поставят на талията.Текст: „-та тре- ва”.

От 15-ти до 24-ти такт се повтарят движенията от 3-ти до 14-ти такт.

От 25 такт до края се изпълняват движенията от ТРЕТА ФИГУРА. 

Упражнението завършва на 96 такт, като левият крак се прибира до десния, ръцете са на талията.

След последния такт ръцете се спускат плавно, отстрани, покрай тялото.

Основни изисквания: 
Когато ръцете се поставят на талията, китките не се пречупват, за да се спази правата линия на ръката с предмишницата.  
При втората фигура – люлейни движения на стъпалата на двата крака  – тялото е изправено, без да се навежда.
При третата фигура: когато партньорите пускат ръцете си външно-стоящият на кръга прави следващите няколко крачки встрани, вдясно, по диагонал, за да осигури  разстоянието между партньорите за изпълнението на следващата част от упражнението.

Обяснение:
 С три фигури: Полукръгови движения на единия крак пред другия.
Люлейни стъпки последователно върху двата крака. И паралелни движения на ръцете и нозете.
С първата фигура се хармонизират силите на човешкия организъм.
При втората фигура стъпваме ту на петите, ту на пръстите на краката. Петата отговаря на физичния свят, а пръстите – на умствения. Когато стъпваме на петите, възприемаме от физичния свят, а когато стъпваме на пръстите – от умствения. И в двата свята уреждаме противоречията, които съществуват.
И трите фигури отварят път за правилно използуване на дадените от природата блага.

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „НА РАНИНА”:
– при поставяне ръцете на талията – прегънати китки;
– при люлейните движения на стъпалата – навеждане на тялото;
– ръцете при третото движение от обтегнати напред се връщат към тялото без да се поставят на талията.

Двадесет и шестото упражнение е „На ранина”. Учителят казва, че числото 26 е светът, в който живеем. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.121/

Упражнението е в тоналност до-мажор и звучи в четвъртата октава на червения цвят. Тук червеният цвят активизира духовния стремеж, внася нови идеи и импулси. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.123/

 

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

„Зората дава на човека толкова енергии, каквито никоя друга сила не е в състояние да му даде. И псалмопевецът казва: „Господи, ще те потърся на ранина”. „Събуждане”, ООК, 1944, София

„Попадне ли тази жива енергия върху човека, в неговия ум се раждат велики идеи. Животът не иде всякога, освен при точно определени моменти, когато Бог-Великата сила, слиза на земята.” „Вечното благо”, Съборни беседи, 1944

„Помнете:  Божествените импулси идат периодически, всяка сутрин. Обаче, не всеки импулс е Божествен. Трябва да различавате човешките от Божествените импулси”. „Заветът на Любовта”, том 3, 1944, София