Меню Затваряне

Двадесет и пето упражнение “СТЪПКА по СТЪПКА”

Музика: „Стъпка по стъпка” – размер 6/8, 3/8, 6/8 – 96 такта.
Allegretto


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента
Стъпка по стъпка, ето, ний
вървим към новия живот.
Чертаем светли бъднини
за нас и цял човешки род. /2 пъти/

Всички прегради преодоляваме,
не се страхуваме от беди.
Мисли красиви вредом посяваме.
Любов в света да победи.

Пътека светла е пред нас и нова чудна светлина.
Живот в сърцата ни се влива, мъдрост и любов. /4 пъти/

Цветята ухаят,
зреят плодове.
Всичко расте, живее,
радва се целий мир. /2 пъти/

Въздух дишам – аромат,
вредом – чудна красота.
Извори бликат, чиста вода.
Бистра роса всяко листо
със брилянт краси. /2 пъти/


Изходно положение:
Изпълнителите са наредени по двойки, в кръг, обърнати по посока на движението на кръга. Тялото е изправено, коремът прибран. Краката са прибрани. Ръцете са на талията, с палци назад, китките не се пречупват. Ръцете са в това положение до края на упражнението.

Ход на движенията:
1-ви такт: при 1во време – десният крак  се изнася надясно, встрани, с обтегнато коляно, като докосва с пръсти земята. Текст: „Стъп-ка по”;              

– при 2ро време – десният крак  се прибира до левия,   без да се прегъва коляното,   тежестта на тялото остава върху левия крак,  тъй като предстои отново изнасянето на десния встрани.   Текст:„стъп-ка”.

2-ри такт: при 1во време – десният крак се изнася надясно, встрани, с обтегнато коляно, като докосва с пръсти земята  Текст: „е-то”;                                                                     

– при 2ро време – десният крак  се прибира  до левия,   без да се прегъва коляното,  тежестта на тялото остава върху левия крак,  тъй като предстои  изнасянето на десния   напред.   Текст: „ний”.

3-ти такт: 1во време – десният крак   се изнася напред, в шпиц, с обтегнато коляно, като докосва с пръсти земята. Текст: „вър-вим към”;    

– при 2ро време – десният крак  се връща обратно и се поставя  до левия,   без да се прегъва коляното,   тежестта на тялото остава върху левия крак,  тъй като предстои отново изнасянето на десния напред.    Текст: „но-ви-”

4-ти такт1во време – десният крак   се изнася напред, в шпиц, с обтегнато коляно, като докосва с пръсти земята. Текст: „-я жи-”;    

– при 2ро време – десният крак  се връща обратно и се поставя  до левия,   без да се прегъва коляното,   тежестта на тялото остава върху левия крак,  тъй като предстои стъпка напред с десния крак. Текст: „-вот”.

5-ти такт: при 1во време – стъпка напред, с десния крак. Текст: „Чер-та-ем”;     

-при   2ро време – стъпка напред, с левия крак. Текст: „свет-ли”.

6-ти такт: при 1во време – стъпка напред, с десния крак. Текст: „бъд-ни-”;      

-при 2ро време – левият крак се поставя до деснияв изходното положение, без да се прегъва коляното, тежестта на тялото остава върху десния крак, тъй като следва изнасянето му вляво.   Текст: „-ни”.

От 7-ми до 12-ти такт се повтарят стъпките от първите шест такта, но с разменени крака, така, както е описано по-долу:

7-ми такт: при 1во време – левият крак,  се изнася наляво, встрани, с обтегнато коляно, като докосва с пръсти земята. Текст: „за нас и”;

-при 2ро време – левият крак  се прибира до десния, без да се прегъва коляното,   тежестта на тялото остава върху десния крак,  тъй като предстои отново изнасянето на левия встрани. Текст:„цял чо-”. 

8-ми такт:  при 1во време – левият крак,  се изнася наляво, встрани, с обтегнато коляно, като докосва с пръсти земята    Текст: „-веш-ки”;     

-при 2ро време – левият крак   се прибира  до десния, без да се прегъва коляното,  тежестта на тялото остава върху десния крак,  тъй като предстои  изнасянето на левия  напред.     Текст: „род”. 

9-ти такт:  при 1во време – левият крак  се изнася напред, в шпиц, с обтегнато коляно, и докосва с пръсти земята. Текст: „Всич-ки пре-”;    

– при 2ро време – левият крак се връща обратно, назад, и се поставя  до десния,  без да се прегъва коляното,  тежестта на тялото остава върху десния крак,  тъй като предстои отново изнасянето на левия напред.   Текст: „-гра-ди”. 

10-ти такт:  при 1во време – левият крак  се изнася напред, в шпиц, с обтегнато коляно, и докосва с пръсти земята. Текст: „пре-о-до-”;

-при 2ро време – левият крак се връща обратно, назад, и се поставя  до десния,  без да се прегъва коляното,   тежестта на тялото остава върху десния крак,  тъй като предстои стъпка напред, с левия крак. Текст:„-ля-ва-ме”.

11-ти такт: при 1во време – стъпка напред с левия крак. Текст: „не се стра-“;

– при 2ро време – стъпка напред с десния крак. Текст: „-ху-ва-ме”.

12-ти такт: при  1во време – стъпка напред, с левия крак. Текст: „от бе-”;                   

-при 2ро време – десният крак се поставя до левия, както в изходното положение. Текст: „-ди”.

Движенията от 12-те такта се повтарят до края на музиката.

След края на упражнението ръцете плавно се спускат отстрани, покрай тялото.

Основни изисквания: 
Тялото е изправено, коремът прибран. При изнасяне на крака напред или в страни, коляното е обтегнато и стъпалото е в шпиц. При прибиране на изнесения крак коляното не се прегъва и кракът стъпва с цяло стъпало до другия.

Описание:
Нозете на място последователно в страни и напред и след туй движение напред.
Когато единият крак се отделя в страни или напред, то слънчевата енергия слиза надолу в нас, а когато двата крака са събрани, тогава имаме изпращане на земната енергия нагоре към слънцето. По този начин става обмяна. При разтворени крака слънцето и ние сме положителни към земята: възприемаме от слънцето и предаваме на земята. А когато нозете са събрани, тогаз земната енергия е положителна и отива към слънцето.
Чрез тия движения се развива усет, кога действа слънцето и кога – земята. Те спомагат за придобиване на истинските методи, вложени в природата.

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „СТЪПКА ПО СТЪПКА”:
– при изнасяне на крака на пред и встрани- стъпване с цяло стъпало;
– при прибиране на крака до другия – стъпване на пръсти и сгъване в коляното.

Двадесет и петото упражнение е „Стъпка по стъпка”. Учителят казва: „Числото 25 е истинският живот, Божественият живот.” 2+7=7. Седем е число, чрез което се проявява принципът на Мъдростта. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.119/

 

Упражнението има сложен тонален план, съответстващ на пътя, по който тя осъществява своето преливане. Началото започва в тоналност до-мажор. Червеният цвят действа в своята четвърта октава… Тук се проявява човешкият дух.
Вторият дял прозвучава в тоналност ла-минор, която  спрямо до-мажор в музикалната теория се нарича паралелна. Тоналността ла-минор звучи в тъмносин цвят. Свързваме я с човешката душа, с подсъзнанието. Човешкият дух и душа са паралелни сили…
Третият дял е в тоналност фа-мажор, която звучи в зелено и е свързана с проявите на нашето съзнание, с физическото поле. Не случайно Земята е потопена изцяло в зелен цвят.
Четвъртият дял е в тоналност  ре-минор, която спрямо тоналността фа-мажор е паралелна. Ре-минор звучи в портокалов цвят.  Свързваме я с принципа на самосъзнанието. Тя е тоналност на творчеството и индивидуализацията на съзнанието.
Самосъзнанието и съзнанието са паралелни сили… /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.121/.

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

В Божествения свят съществува следния закон: това, което човек не може изведнъж да разбере, остава неразбрано за всякога; и това, което човек може изведнъж да разбере, остава разбрано за всякога. Не го ли разбереш изведнъж, не можеш и да го приложиш в живота си. Разбирането означава първата стъпка. Направиш ли първата стъпка, след нея иде втората, третата, четвъртата, петата и ред други стъпки.

Не разбереш ли нещо изведнъж, никакъв подтик няма да имаш; разбереш ли го веднъж, ти си направил първата стъпка, която решава съдбата на целия ти живот”. / Първите стъпки, 1929, София/