Меню Затваряне

Двадесет и трето упражнение “ХУБАВ ДЕН”

Музика: „Хубав ден” – размер 3/8 – 144 такта.
Allegretto


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Всеки хубав Божи ден
дишам радост и живот.
И ликът ми е засмян,
че обича мен Господ.

Слънчицето със любов
милва моето лице.
И гласът любим Христов
шепне в моето сърце:

„Крепко, смело ти живей
и помагай на света!
С песни радостни възпей
ти на Бога любовта –
наш Баща любим и свят
и на вси души познат“.


Изходно положение: 
Изпълнителите са наредени по двойки, обърнати по посока на движението. Тялото е изправено, краката – прибрани, ръцете са на талията, палците са  отзад,  а другите пръсти- събрани. Kитките не се пречупват. Разстоянието между партньорите е една ръка. При поставяне на ръцете на талията- лактите да не се допират, но и не са прекалено отдалечени.

Ход на движенията: В упражнението „Хубав ден” се изпълняват четири вида движения – четири различни фигури, образувани от ръцете. Краката извършват едни и същи движения, от началото до края на упражнението.

 

ФИГУРА ПЪРВА

1-ви такт: 1во време –  при 1-во време – десният крак се изнася напред, в шпиц,  обтегнат в коляното, леко повдигнат от земята, с пръсти- насочени надолу. При 2-ро и 3-то време левият крак пружинира,  като се свива и обтяга в коляното. Пръстите на десния  крак се приближават до земята, без да я докосват и с изправянето на стъпилия крак -отново се отдалечават от нея.  Движението се извършва само от стъпилия крак, който пружинира, десният крак е неподвижен.

Ръцете остават в изходно положение до края на   фигура първа. Текст: „Все-ки”.

2-ри такт: при 1-во, 2-ро и 3-то време левият крак пружинира, а десният крак остава обтегнат, напред. Текст: „ху-бав”. 

3-ти такт: – Движенията на краката и ръцете  са както при 2-ри такт. Текст: „Бо-жи”.

При първите три такта се правят общо три пружиниращи движения с левия крак.

4-ти такт: при 1-во време – левият крак се свива в коляното, при 2-ро време –  десният крак прави стъпка напред, като тежестта на тялото се пренася върху него,  при 3-то време  левият крак, изпънат в коляното, се допира назад, на пръсти.  

Ръцете остават в изходното положение. Текст:  „ден”. 

5-ти, 6-ти и 7-ми  такт: Повтарят се движенията в 1-ви, 2-ри и 3-ти такт, като се правят общо три пружиниращи движения с десния крак, а левият е обтегнат напред, в шпиц. Ръцете остават в изходно положение. Текст: „дишам ра-дост и жи-„

 8-ми такт: при 1-во време – десният крак се свива в коляното, при 2-ро време –  левият крак прави стъпка напред като тежестта на тялото се пренася върху него,  при 3-то време  десният крак, изпънат в коляното, се допира назад на пръсти.  Текст: „-вот”.

Движенията от тези осем такта се изпълняват още три пъти, т.е. всичко   32 такта.

Текст: „И ликът ми е засмян,
че обича мен Господ.
Слънчицето със любов
милва моето лице.
И гласът любим Христов
шепне в моето сърце:”

ФИГУРА ВТОРА – Последователно изнасяне на ръцете

33-ти, 34-ти и 35-ти такт: краката правят същите движения, както при 1-ви, 2-ри и 3-ти такт; 

33-ти такт: 1во време – дясната ръка   се разгъва от лакътя и се издига напред и нагоре на 45°. Ръката е обтегната в лакътя, китката е повдигната /сгъната/ с длан напред. Лявата ръка остава на талията, като палецът е назад. 

Ръцете са в това положение- до края на 35-ти такт.

36-ти такт:   при 1-во време – левият крак се свива в коляното, при 2-ро време –  десният крак- прави стъпка напред ,като тежестта на тялото се пренася върху него,  при 3-то време  левият крак, изпънат в коляното, се допира назад на пръсти.  

Дясната ръка се поставя на талията.

37-ми, 38-ми и 39-ти такт: – Краката правят същите движения както в33-ти, 34-ти и 35-ти такт, но лявата ръка е вдигната напреди и нагоре- на 45°, обтегната в лакътя, китката е повдигната /сгъната/, с длан напред. Дясната ръка остава на талията, като палецът е назад. 

 40-ти такт: при 1-во време – десният крак се свива в коляното, при 2-ро време –  левият крак прави стъпка напред, като тежестта на тялото се пренася върху него,  при 3-то време  десният крак, изпънат в коляното, се допира назад, на пръсти.  

Лявата ръка се поставя на талията.

Движенията от фигура втора се изпълняват от 33-ти до 56-ти такт – всичко 24 такта

На всеки 4-ти такт двете ръце едновременно са на талията, а на всеки следващ – се прави смяна на положението им /едната на талията, другата – напред и нагоре/.     Текстът от началото на фигура втора: „Крепко, смело…”  и завършва с: „…познат”.

Текст: „Крепко, смело ти живей
и помагай на света!
С песни радостни възпей
ти на Бога любовта –
наш Баща любим и свят
и на вси души познат“.

ФИГУРА ТРЕТА

Движението  се изпълнява от 57-ми до 88-ми такткато се повтарят музиката и текста  от 1-ви до 32-ри такт.

Краката правят същите пружиниращи движения като се редуват

57-ми такт: при 1-во време – десният крак, изнесен напред, е обтегнат в коляното, тежестта на тялото е върху левия крак;   партньорите хващат вътрешните си ръце на височината  на лицето. Дясната ръка на партньора, от вътрешния кръг, е обърната с дланта надолу, поставена  върху лявата ръка на партньора от външния кръг, която е с длан, обърната нагоре и прибрани пръсти, като палецът е отделен. Външните ръце на партньорите са на талията.

2ро и 3то време – Левият крак пружинира, като се свива и обтяга в коляното.  Пръстите на десния  крак се приближават до земята, без да я докосват, и с изправянето на стъпилия крак, отново се отдалечават от нея.  Движението се извършва само от стъпилия крак, който пружинира, десният крак е неподвижен.

– Ръцете остават в това положение до 88-ми такт.

88-ми такт: стъпка напред, с левия крак, десният, обтегнат в коляното, е назад, на пръсти; партньорите пускат ръцете си и ги свалят покрай тялото, отстрани

Текст: „Всеки хубав Божи ден
дишам радост и живот.
И ликът ми е засмян,
че обича мен Господ.

Слънчицето със любов
милва моето лице.
И гласът любим Христов
шепне в моето сърце.”

ЧЕТВЪРТА ФИГУРА   

89-ти, 90-ти и 91-ви такт: краката правят същите движения, както при 1-ви, 2-ри и 3-ти такт. При 1-во време  на 89-ти такт външните ръце описват възходящи дъги – встрани и нагоре, и се хващат на височината на челото, дясната ръка на партньора от  външния кръг се поставя върху лявата ръка на партньора от вътрешния кръг. Палецът винаги е върху пръстите, а хванатите ръце са заоблени в лактите.

До края на 91-ви такт ръцете са хванати по този начин. Вътрешните ръце на изпълнителите се спускат свободно, покрай тялото.

92-ри такт: стъпка напред, с десния крак, тежестта на тялото се пренася върху него. Левият крак, обтегнат в коляното, е назад, на пръсти. Ръцете се връщат по обратния път, с леки дъги и се спускат край тялото. 

93-ти, 94-ти и 95-ти такт:  както 57-ми, 58-ми и 59-ти такт, но с изнесен ляв крак напред, като при 1-во време  на 93-ти такт вътрешните ръце се хващат, както при третата фигура, а външните са спуснати свободно край тялото. 

96-ти такт: стъпка напред с левия крак, десният, обтегнат в коляното, е назад на пръсти; вътрешните ръце се спускат отстрани край тялото.

 Тези движения се повтарят до края на четвъртата фигура /до края на упражнението/

Текст:
Крепко, смело ти живей
и помагай на света!
С песни радостни възпей
ти на Бога любовта –
наш Баща любим и свят
и на вси души познат.

Всеки хубав Божи ден
дишам радост и живот.
И ликът ми е засмян,
че обича мен Господ.

Слънчицето със любов
милва моето лице.
И гласът любим Христов
шепне в моето сърце.

 

Основни изисквания: 
Разстоянието между партньорите е една ръка. През цялото време на упражнението движението на краката е едно и също – последователно пружиниране на стъпилия крак, другият крак изнесен напред, обтегнат в коляното. Кракът не докосва земята.  При хващането на вътрешните ръце на партньорите, ръцете са на нивото на лицето, като дясната ръка винаги е с длан надолу, върху лявата. По същия начин се хващат и външните ръце, отпред, на височината на челото.

Описание: 
Последователно изнасяне на единия  крак напред, във въздуха, и пружиниране на другия крак, с прегъване на коляното. Чрез тези движения, при които се стои на един крак, а другия е във въздуха, се дава правилен ход на нервната енергия, засилват волевите постъпки на човека. Тези движения са и за каляване на нервната система. Те са и за магнетизирането ѝ. . По този начин човек става способен да прави правилна преценка на постъпките си, да види кое е право и кое е криво в тях и в същото време- да ги подобрява.

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „ХУБАВ ДЕН”:
– активно движение с изнесения напред крак;
– кракът, върху който е тежестта на тялото е статичен;
– външните ръце се хващат на нивото на гърдите.

Двадесет и третото упражнение е „Хубав ден”.  Учителят казва: „Числото 23 се състои от 2 и 3, което е равно на пет. Значи човек трябва да има винаги Любов.”  /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.115/ 

 „Упражнението „Хубав ден” звучи в тоналност до-мажорЧрез тона „до” се свързваме с червения цвят. Червеният цвят…  оживява, стимулира, активизира енергийните центрове в нашето тяло, носи импулс за духовен растеж.” /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.117/

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

 „Днес е денят, когато трябва да приготвим най-добрия подарък на Божията любов. Днес е денят, когато трябва да приготвим най-добрия подарък на Божията мъдрост. Днес е денят, когато трябва да приготвим най-добрия подарък на Божията истина. Какво по-хубаво нещо от тия подаръци? В деня, в който приготвим най-добрия подарък на любовта, ще изгрее новото слънце. В деня, в който приготвим  най-добрия подарък на мъдростта, слънцето ще бъде на зенита. В деня, в който приготвим най-добрия подарък на истината, слънцето ще престане да залязва – вечно ще грее. Ние ще изпълняваме Божията воля, ще станем Синове Божии и ще вървим от слава в слава.” „Заветът на любовта”, т.3, 1944, София.