Меню Затваряне

Двадесет и първо упражнение “РАДОСТТА на ЗЕМЯТА”

Музика: „Радостта на Земята” – размер ¾ – 80 такта.
Allegro    


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Ликува цялата Земя
и се радва от сърце,
и тича тя по своя път
като девица възлюблена.
Тя жадува Слънцето
и към него се стреми.
То я милва отдалеч
и целува я с лъчи.

Тя се радва и му пей:
“О, слънце на живота мой!
Летя, летя към тебе непрестанно
и пълна с радост.
Реки текат,
извори бликат чисти,
върхове белоснежни
във розови сияния
обливаш изобилно
с милувки нежни.


Изходно положение:
Изпълнителите са наредени по двойки, един зад друг, с лице към центъра. Тежестта на тялото е върху десния крак, а левият крак- обтегнат в коляното, е изнесен наляво и на пръсти. Ръцете са надясно, дясната- обтегната хоризонтално, а лявата-леко сгъната пред гърдите.

Ход на движенията:
1-ви такт при 1-во време – стъпка встрани. с левия крак, като с леко полюляване      тежестта на тялото се пренася върху левия крак. При 2-ро и 3-то време  десният крак се отделя леко от земята и се приближава към левия.

/Забележка: ВПътеводител за изучаване на Паневритмията на Петър Дънов”, 2014, София, стр.106,  е записано: „Десният крак се отделя леко от земятабез да се приближава до левия”/;

  При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете успоредни, описват дъги, надолу, пред тялото, от дясно наляво, като се издигат вляво, до хоризонтално положение. Лявата ръка е  обтегната, а дясната – леко сгъната пред гърдите.Дланите са надолу. ТекстЛикува”.

  2-ри такт – при 1-во време –  стъпка встрани, с десния крак, като с леко  полюляване тежестта на тялото се пренася върху десния крак.   При 2-ро и 3-то време левият крак се отделя леко от земята и се приближава до десния.  При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете успоредни, описват дъги надолу,пред тялото, отляво надясно, като достигат до  хоризонтално положение вдясно и заемат  изходно положение. Текстцяла-”.

  3-ти такт при 1-во време – стъпка встрани, с левия крак, като с леко полюляване      тежестта на тялото се пренася върху левия крак. При 2-ро и 3-то време  десният крак се отделя леко от земята и се приближава към левия.

/Забележка: ВПътеводител за изучаване на Паневритмията на Петър Дънов”,2014, София,стр.106,  е записано: „Десният крак се отделя леко от земятабез да се приближава към левия”/;

  При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете успоредни, описват дъги надолу, пред тялото, от дясно наляво, като се издигат вляво, до  хоризонтално положение.Лявата ръка е  обтегната, а дясната – леко сгъната пред гърдите.Дланите са надолу. Текст: „-та зе-”.  

 4-ти такт:  при 1-во време – странична стъпка в дясно, с десния крак, точно по посоката на движението, с леко полюляване на него. Ръцете са успоредни, описват низходящи дъги, отляво надясно и се движат хоризонтално, с длани надолу. Текст: „-мя”.  При 2-ро и 3-то време – обръщане надясно, на 90 градуса, стъпка напред, по посока на движението, с левия крак, ръцете се издигат в посока надясно и нагоре.

5-ти тактв 1-во и 2-ро време   –  ръцете, успоредни и обтегнати, са в крайна позиция на  45° ,напред и нагоре.Текст: „и се”.

На 3-то време започват да се свалят пред тялото в посока надясно.

 6-ти такттялото се завърта надясно, с гръб към центъра, и с леко полюляване тежестта му се пренася върху десния крак   При 2-ро и 3-то време  левият крак се отделя леко от земята и се приближава към десния.

/Забележка: ВПътеводител за изучаване на Паневритмията на Петър Дънов”,2014, София,стр.107,  е записано: „Левият крак се отделя леко от земятабез да се приближава към десния”/;

  При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете успоредни, описват дъги надолу, пред тялото от  ляво надясно, като се издигат вдясно до  хоризонтално положение – дясната ръка е  обтегната, а лявата – леко сгъната, пред гърдите, Дланите са надолу.  Текстрадва”.

 7-ми такт: 1-во време –   стъпка встрани с левия крак; 2-ро време –   с леко полюляване      тежестта на тялото се пренася върху левия крак; При   3-то време  десният крак е обтегнат надясно, на пръсти. Ръцете, успоредни, с плавно и гъвкаво движение,  описват низходящи дъги пред тялото, достигайки до хоризонтално положение вляво. Текст: „от сър-”.

 8-ми такт: тежестта на тялото, с леко полюляване, се пренася върху десния крак.    При 2-ро и 3-то време  левият крак се отделя леко от земята и се приближава към десния. /Забележка: В „Пътеводител за изучаване на Паневритмията на Петър Дънов”,2014, София,стр.107,  е записано: „Левият крак се отделя леко от земята, без да се приближава към десния”/; 

  При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете успоредни, описват дъги надолу, пред тялото, от  ляво надясно, като се издигат вдясно, до  хоризонтално положение. Дясната ръка е  обтегната, а лявата – леко сгъната пред гърдите. Дланите са надолу. Текст: „-це”.

 9-ти такт: стъпка с левия крак, по посока на движението на кръгатри 2-ро и 3-то време – обръщане наляво- на 90 градуса, стъпка напред-по посока на движението, с десния крак. Ръцете  успоредни,  се издигат наляво и нагоре. Текст: „и ти-ча”.

 10-ти такт: в 1-во и 2-ро време –  ръцете, успоредни и обтегнати. са изнесени на 45° напред и нагоре, Текст: „тя по”. На 3-то време започват да се свалят пред тялото, в посока наляво.

11-ти такт: обръщане наляво, на 90 градуса, с лице към центъра, ръцете с низходящи дъги минават надолу и наляво, тежестта на тялото се пренася на левия крак, десният – на пръсти.

12-ти такт: всички, обърнати с лице към центъра, тежестта на тялото се пренася върху десния крак, ръцете с низходящи дъги се движат надолу и надясно, до изходно положение.

Тези движения се повтарят без прекъсване до края на упражнението.

В последния 80-ти такт тялото е по посока на движението. Стъпка напред, с левия крак, десният е обтегнат в коляното и е назад, на пръсти. Тежестта на тялото е върху левия крак. Ръцете, успоредни и обтегнати, плавно достигат напред и нагоре- до 45°, като след последния такт плавно се спускат покрай тялото, десният крак се прибира до левия.

Основни изисквания: 
Мекота и пластичност при движенията на ръцете в лактите и китките. Низходящото дъгообразно движение  на ръцете, от крайно ляво до крайно дясно хоризонтално положение  и обратно, трябва да бъде нанесено в един такт, без да се скъсява пътя на ръцете, за да се компенсира скоростта на изпълнение.

Обяснение: 
Люлейни движения, с лице към центъра и гърбом към него. Това е възнаграждението чрез всичко, що сме придобили. Това е използване и обработване на туй, що сме придобили и радостта заради плодовете му. Тия движения са дъгообразни и магнетични. Ръцете през цялото упражнение се движат заедно, успоредно една на друга. Това изразява единството, което трябва да съществува в нашия вътрешен живот.

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „РАДОСТТА НА ЗЕМЯТА”:
–        Скъсяване на пътя на ръцете, когато се движат по низходящата дъга от крайно ляво до крайно дясно    хоризонтално положение и обратно;
–        Недостатъчна пластичност и мекота при движението на ръцете по низходящата дъга.

„Упражнението „Радостта на Земята”  е в тоналност сол- мажор.  Чрез тона „сол” то звучи в небесносин цвят. Съзнанието ни потъва дълбоко в синия цвят на небето, в света на звездите, където намираме равновесие, хармония и тишина. Чрез светлосиния цвят изучаваме знанието на живота, знанието за душата.”
 /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.113/

„Упражнението „РАДОСТТА НА ЗЕМЯТА” е двадесет и първо.  В числото 21 съграждащият принцип на Любовта – числото 2 – е подчинил личностната проява – числото 1.”
/Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.112/

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

 „Радвайте се и се веселете в Господа. Това желая на всички, на които гледам като младо. Радвайте се, че можете да бъдете членове, оглашени, вярващи и ученици на Бялото Братство, което носи новата култура в света”. „Трите живота”, том І, ООК, 1942, София

 „Радвайте се когато обичате, защото Бог се проявява чрез вас”.„Опорни точки в живота”, Планински беседи, 1942, София.

 „Радвайте се и веселете се, когато изпаднете в мъчнотии и страдания” „Сеятелят”, Утринни слова, 1932, София 

 „Цялото небе и цялата земя се радва на онези, които служат на Бога с любов.”  „Опорни точки в живота”, Планински беседи, 1942, София.