Меню Затваряне

ВТОРИ ДЯЛ от ПАНЕВРИТМИЯТА
“СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ”


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“


Текст на песента:
 1. Зора се чудна зазорила, тя живота нов е проявила.
Слънчев танец в планината заиграваме
и задружно ний запяваме слънчевите песни.
     /целият куплет се повтаря 2  пъти/

2. Те сърцата ни разтварят за лъчите,
слънцето ни проговаря чрез игрите.
Нов живот ни то дарява, нова светлина./2/

Скърби земни разтопява с свойта топлина.
      /целият куплет се повтаря 2 пъти/ 

3. Вярна стъпка ти вземи, светла мисъл приеми;
тя живот ще ти дари, радост нова и красиви
бъднини ще изгради.

4. Все напред в строен ред смело ний тръгваме напед.
Към живот чист и нов мощен зов пращаме навред.
Иде веч в света братство и любов./2/

5. В нашата земя нов живот кога изгрее,
Всичко живо ще запее за Слънцето.
В знание, любов и свобода всеки ще живее.

6. Пътят нов е готов; от кръга тесен излезни.
Към върха, към възход в дружен ход смело днес тръгни.
Горе те зоват светли висини; ти към свобода пътя поеми.
      /целият куплет се повтаря 2 пъти/

7. Ти си ме, мамо, човек красив родила,
умен да стана, добре да мисля, добре да любя.
Туй животът е на рая.
Ти си ме, мамо, с чисто сърце родила,
Умен да стана, да обичам всичко живо, в цялата Вселена.
Туй животът е на рая.
Ти си ме, мамо, със мощен дух родила,
Добре да пея, добре да светя, на душите.
Туй животът е на рая.

8. Рай, рай, рай /повтаря се 7 пъти/  
Туй е рай, рай, рай. 
/двата реда се повтарят 2 пъти/

9. Кажи ми, кажи ми, кажи ми сладки думи две. /2/
Твойте думи две, сладки думи две. /2/

10. Туй е рай, туй е рай, туй е рай, туй е рай, рай. /2/


ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Участниците са наредени   по двойки, в 12 лъча, насочени към общ център, обърнати с лице към центъра. Всеки лъч е съставен от 6 двойки.   Разстоянието между партньорите в двойката е една протегната ръка   – около 1 метър. Разстоянието между двойките в лъча е две протегнати ръце – не по-малко от 1.5 м.  Когато двойката е съставена от мъж и жена, жената застава отляво, а мъжа – отдясно.
Около лъчите има кръг, съставен също от двойки, обърнати с лице към посоката на движение на кръга /обратна на движението на часовниковата стрелка/, с лявото рамо към центъра. Разстоянието между лъчите и външния кръг е  няколко метра /около 4 м/.
Напредването на лъчите е движение към центъра, а връщането им е в обратна посока. Напредването и връщането във външния кръг става по линията на самата окръжност.
Движението винаги започва с десния крак.
В лъчите участниците се нареждат по ръст, като по-ниските са в предните  редове, а по-високите в задните.
Когато участниците са по-малко на брой, в лъчите могат да се образуват от по-малко двойки, а във външния кръг може да има по една двойка срещу всеки лъч.
Когато  уппражненията се правят при участието на музикални инструменти, пеенето започва от музикалния мотив № 7 – „Ти си ме, мамо,…”  – а при липса на инструмент, то започва от началото.
Вторият дял от Паневритмията „СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ” е съставен от 10 движения, всяко от които се състои от различни фигури.

ПЪРВО ДВИЖЕНИЕ

ПЪРВА ФИГУРА – Напредване.
Музика: Музикален мотив №1  – 15 такта.

Текст:
Зора се чудна зазорила, тя живота нов е проявила.
Слънчев танец в планината заиграваме
и задружно ний запяваме слънчевите песни.

Изходно положение:
Ръцете са успоредни  /дясната, обтегната встрани и надолу, с длан обърната към тялото, а лявата е сгъната в лакътя пред тялото, успоредно на дясната/, с изправени пръсти.Поставят се встрани, вдясно, малко надолу. Тежестта на тялото е върху десния крак. Левият крак е изнесен напред и докосва с пръсти земята.

Ход на движенията:
1-ви такт: Стъпка върху цялото стъпало на левия крак, като тежестта на тялото се пренася върху него. Десният крак се отделя от земята. Едновременно с това ръцете грациозно се изнасят напред и нагоре, тялото следва движението на ръцете напред. Текст: „Зо-ра се е”.

2-ри такт:  1-во и 2-ро време: Левият крак прави две пружинирания, като едновременно с това десният крак се изнася напред с обтегнато коляно.    Ръцете продължават движението си нагоре, достигайки до  45°, изнесени малко вляво. Текст: „чуд-на”.

В 3-то /удължено/ време десният крак стъпва едновременно с пляскането на ръцете.  Левият крак се повдига на място.  Текст: „за-зо”.

3-ти такт: 1-во и 2-ро времеС десния крак се правят две пружинирания,  следва стъпка с левия крак назад, като  тежестта на тялото се пренася върху него.

3-то удължено време: Едновременно с пренасяне на тежестта на тялото върху  левия крак, десният крак се  повдига и се прегъва в коляното,  с пръсти,  наклонени към земята.

Ръцете, успоредни /лявата – обтегната назад и надолу, с длан обърната към тялото, а дясната – сгъната в лакътя пред тялото, успоредно на лявата/,  описвайки дъга, се изнасят назад и надолу на ъгъл 45°, с длани, обърнати към тялото. Текст: „-ри-ла”.

4-ти такт: 1-во и 2-ро време: Левият крак прави две пружинирания, десният се разгъва в коляното, готов да стъпи, ръцете се изнасят плавно, в посока напред и нагоре. Текст: „тя жи-”

3-то /удължено/ време: Следва стъпка напред с десния крак, като левият се отделя от земята. Ръцете, успоредни, продължават движението си напред и нагоре. Текст: „во-та”.

5-ти такт: 1-во и 2-ро време: Две пружинирания с десния крак, едновременно левият крак изнесен напред, готов да стъпи. Ръцете, успоредни, с длани напред, продължават движението си напред и нагоре. Текст: „нов е”.

3-то /удължено/ време: Стъпка напред, с левия крак, като тежестта на тялото се пренася върху него. Десният крак прави свивка в коляното и леко се повдига. Ръцете, успоредни, обтегнати в лактите, с длани напред, достигат крайното си положение без пляскане – напред и нагоре  до 45°, изнесени малко вдясно.      Текст: „про-я-”.

6-ти такт: 1-во и 2-ро време: Две пружинирания с левия крак, десният крак постепенно се спуска, за да стъпи и да поеме тежестта на тялото. Ръцете, успоредни, описвайки дъга, тръгват в посока назад и надолу, отдясно на тялото. Текст: „-ви-”.

3-то /удължено/  време: Десният крак стъпва и тежестта на тялото се пренася върху него. Левият крак   се  повдига и се прегъва в коляното,  с пръсти,    наклонени към земята.     Едновременно с това ръцете достигат крайно долно положение – назад и надолу- до 45°.

Движенията от тези 6 такта се изпълняват до 15 такт.

Фигура първа завършва в 15-и  такт  като в 3-то време левият крак стъпва назад и тежестта на тялото се пренася върху него, десният крак се изнася   напред, обтегнат  и с  пръсти докосва земята. Ръцете, след пляскането в 14-ти такт, се свалят надолу и се поставят на талията, където остават до края на музикалния мотив. Това е изходното положение за втората фигура „Връщане”.

ВТОРА ФИГУРА – Връщане

Музика: Музикален мотив №1  – 15 такта.
Текст:
Зора се чудна зазорила, тя живота нов е проявила.
Слънчев танец в планината заиграваме
 и задружно ний запяваме слънчевите песни.

Движението Връщане   се извършва като се правят   п оследователни дъгообразни стъпки /полукръгове/  с единия и другия крак, назад. Първата стъпка назад е   с десния крак:

Изходно положение:
Тялото е изправено.  Тежестта му е върху левия крак. Десният крак, изнесен напред, с пръсти докосва земята. Ръцете са на талията, с палци назад, и остават в това положение до края на музикалния мотив.

Ход на движенията:
1. Десният крак, обтегнат в коляното,  без да докосва земята, прави полукръг и стъпва зад левия в права линия. Едновременно с това левият прави две пружиниращи движения.  При стъпването назад, тежестта на тялото се пренася върху десния крак.

2. Левият крак се изнася напред, обтегнат в коляното, прави полукръг и стъпва зад десния  в права линия. Едновременно с това десният крак прави две пружиниращи движения. При стъпването назад тежестта на тялото се пренася върху левия крак.

Движението на всяка стъпка се нанася в един такт.

Тези движения се повтарят до края на тази фигура /общо 15 дъгообразни стъпки назад/.

В последния 15-ти такт, 3-то удължено време, тежестта на тялото е върху левия крак. Десният крак докосва  с пръсти земята зад левия. Текст: „-ни”.

ВТОРО ДВИЖЕНИЕ

ПЪРВА ФИГУРА – Напредване
Музика: Музикален мотив №2 – 16 такта.

Текст:
Те сърцата ни разтварят за лъчите,
Слънцето ни проговаря чрез игрите.
Нов живот ни то дарява, нова светлина./2/
Скърби земни разтопява с свойта топлина.

Изходно положение:
Последното положение от предходното движение е изходно положение:  тялото е изправено, ръцете на талията, тежестта на тялото е върху левия крак. Десният крак докосва  с пръсти земята зад левия.

Ход на движенията:
1-ви – 4-ти такт: Десният крак, обтегнат в коляното, прави полукръг встрани и напред,  и отива пред левия крак малко вляво, докосва с пръсти земята и се връща по обратния път, зад левия крак. За времето, през което десният крак описва полукръг, левият крак прави две пружинирания. Това движение на десния крак, заедно с пружиниранията на левия, се повтаря два пъти и се изпълнява за първите четири такта на музикалния мотив. Текст: „-то ни”.

В 5-тия такт, 3-то време, десният крак стъпва напред и тежестта на тялото се пренася върху него. Левият крак се отделя от земята. Текст: „-ва-ря”.

            6-ти -9-ти такт: Левият крак, обтегнат в коляното, прави полукръг встрани и напред,  и отива пред десния крак, малко вдясно, докосва с пръсти земята и се връща по обратния път, зад десния крак. За времето, през което левият крак описва полукръг, десният крак прави две пружинирания. Това движение на левият крак, заедно с пружиниранията на десния, се повтаря два пъти и се изпълнява за следващите четири такта на музикалния мотив.

           В 10-тия такт, 3-то време, левият крак стъпва напред и тежестта на тялото се пренася върху него. Десният крак се отделя от земята. Текст: „-на”.                           

           Тези движения се повтарят четири пъти с десния крак и три пъти- с левия.

Последното четвърто движение с десния крак е непълно и се изпълнява по следния начин:

Десният крак, обтегнат в коляното, прави полукръг встрани и напред,  и отива пред левия крак малко вляво, докосва с пръсти земята и се връща по обратния път зад левия крак. За времето, през което десният крак описва полукръг, левият крак прави две пружинирания.  Десният крак отново се изнася встрани и напред и отива пред левия крак малко вляво, докосва с пръсти земята. Текст: „-на”. Десният крак се връща по обратния път, като стъпва зад левия, и тежестта на тялото се пренася върху него, за да започне следващата фигура от второто движение „Връщане”.

ВТОРА ФИГУРА – Връщане

Музика: Музикалния мотив № 3 – 20 такта.
Текст:
Вярна стъпка ти вземи, светла мисъл приеми; 
тя живот ще ти дари, радост нова и красиви 
бъднини ще изгради.

Движението Връщане   се извършва като се правят   последователни дъгообразни стъпки /полукръгове/  с единия и другия крак назад. Първата стъпка назад е   с десния крак, която е и последната от предходното движение:

Изходно положение:
Тялото е изправено.  Тежестта на тялото е върху левия крак. Десният крак, изнесен напред, с пръсти докосва земята. Ръцете са на талията, с палци назад, и остават в това положение до края на музикалния мотив.

Ход на движенията:
1. Десният крак, обтегнат в коляното,  без да докосва земята, прави полукръг и стъпва зад левия, в права линия. Едновременно с това левият прави две пружиниращи движения.  При стъпването назад, тежестта на тялото се пренася върху десния крак. Текст: „Вяр-на.”

2. Левият крак се изнася напред, обтегнат в коляното, прави полукръг и стъпва зад десния,  в права линия. Едновременно с това десният крак прави две пружиниращи движения. При стъпването назад, тежестта на тялото се пренася върху левия крак.

Правят се общо 20 стъпки назад. При последния такт левият крак остава назад.

ТРЕТО ДВИЖЕНИЕ

ПЪРВА ФИГУРА – Напредване

Музика: Музикален мотив № 4  – 18 такта. Изпълнява се два пъти – общо 36 такта.
Текст:
Все напред в строен ред смело ний тръгваме напед.
Към живот чист и нов мощен зов пращаме навред.
Иде веч в света братство и любов./2/

Изходно положение:
Тялото е изправено, ръцете са на талията. Тежестта на тялото е върху левия крак.

   Ход на движенията:
1-ви – 3-ти такт: Левият крак прави две пружинирания, а десният – свит в коляното, с пръсти наклонени надолу, се сваля вертикално и докосва с пръсти земята два пъти. На третия път десният крак   стъпва малко по-напред и тежестта на тялото се прехвърля върху него.

6-ти – 9-ти такт: Същите движения се повтарят от левия крак.

Това движение се изпълнява 6 пъти с левия и 6 пъти -с десния крак.

В последният 36-ти такт левият крак стъпва малко по-напред, като тежестта на тялото се прехвърля върху него. Десният крак, обтегнат в коляното, се  изнася напред и това е изходното положение за следващата фигура „Връщане. Текст: „-бов.”

ВТОРА ФИГУРА – Връщане

Музика: Музикален мотив № 5 – 13 такта.
Текст:
В нашата земя нов живот кога изгрее,
Всичко живо ще запее за Слънцето.
В знание, любов и свобода всеки ще живее.

Връщането става, както е описано при втора фигура на първото движение.
Правят се общо 13 стъпки /полукръга/ назад.
В последния такт десният крак се прибира при левия и така се подготвяме за следващата фигура. Текст: „-вей”.

Това е и изходното положение за слеващото движение.

ЧЕТВЪРТО ДВИЖЕНИЕ

ПЪРВА ФИГУРА – ЕДИНИЧНО ВЪРТЕНЕ на левия партньор
Музика: Първата част от музикалния мотив № 6.
Текст:
Пътят нов е готов; от кръга тесен излезни.
 
Към върха, към възход в дружен ход смело днес тръгни.

Изходно положение:
Тялото е изправено с ръце на талията. Краката са прибрани.

Ход на движенията:
1.  Левият партньор на всяка двойкаm с почване на музикатаm с 10 отмерени люлеещи се стъпки описва кръг около десния. Крачките са плавни, с леко прегънато коляно. Стъпва се леко на пръсти, с едва забележимо люлеене на тялото. Кръгът се описва по такъв начин, че левият партньор се обръща вдясно, минава от предната страна на другия, като на 5-ия такт се намира от дясната му страна,  с гръб към центъра,  после завива зад него и на 10-ия такт   застава на първоначалното си място.

При изпълнението на този музикален мотив, от 1-ви до 5-ти такт, десният партньор е на място. Тежестта на тялото му е върху левия крак. Десният крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното, и с върха на пръстите четири пъти докосва земята. Едновременно с това левият крак прави четири пружинирания. На петия път  /5-ти такт/ десният крак се прибира до левия.

Текст: „Пътят нов е готов; от кръга тесен излезни.” 

2. От 6-ти до 10-ти такт продължава движението на левия партньор около десния, като на 10-я такт левият се връща   на изходното си положение.

През това време десният партньор е на място. Тежестта на тялото му е върху десния крак. Левият крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното, и с върха на пръстите четири пъти докосва земята. Едновременно с това десният крак прави четири пружинирания. На петия път /10-ти такт/ се прибира до десния.

Текст: „Към върха, към възход в дружен ход смело днес тръгни.”

ВТОРА ФИГУРА – Изпълнение на място

Музика: Изпълнява се втората част на музикалния мотив № 6
Текст:
Горе те зоват светли висини; ти към свобода пътя поеми.

Изходно положение:
Двамата партньори са един до друг, с ръце на талията, изпълняват еднакви движения на място.

Ход на движенията:
Тежестта на тялото  е върху левия крак. Десният крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното, и с върха на пръстите три пъти докосва земята. Едновременно с това левият крак прави три пружинирания. На четвъртия  път    десният крак се прибира до левия. Текст: „Горе те зоват светли висини”

Тежестта на тялото се пренася  върху десния крак, а левият крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното. и с върха на пръстите три  пъти докосва земята. Едновременно с това десният крак прави три  пружинирания. На четвъртия  път    левият крак се прибира до десния. Текст: „ти към свобода пътя поеми.”

ПЕТО ДВИЖЕНИЕ

ПЪРВА ФИГУРА – ЕДИНИЧНО ВЪРТЕНЕ на десния партньор

Музика: Първата част от музикалния мотив № 6.
Текст:
Пътят нов е готов; от кръга тесен излезни.
 
Към върха, към възход в дружен ход смело днес тръгни.

Изходно положение:
Тялото е изправено с ръце на талията. Краката са прибрани.

Ход на движенията:
1.      Десният партньор на всяка двойка прави същото движение около левия /както е описано в първата фигура на предходното движение/. Той започва да описва кръг около левия, като минава пред него и на 5-ия такт е от лявата му страна, с гръб към центъра, завива зад него и в 10-ия такт застава на  първоначалното си място. Всичко това се извършва в 10 стъпки /10 такта/.  При своето въртене той стъпва леко на пръсти, при едва забележимо люлеене на тялото.

При изпълнението на този музикален мотив от 1-ви до 5-ти такт, левият партньор е на място. Тежестта на тялото му е върху левия крак. Десният крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното, и с върха на пръстите четири пъти докосва земята. Едновременно с това левият крак прави четири пружинирания. На петия път  /5-ти такт/ десният крак се прибира до левия.

Текст:Пътят нов е готов; от кръга тесен излезни.” 

2. От 6-ти до 10-ти такт продължава движението на десния  партньор около левия, като на 10-я такт десният се връща  на изходното си положение.

През това време левият партньор е на място. Тежестта на тялото му е върху десния крак. Левият крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното, и с върха на пръстите четири пъти докосва земята. Едновременно с това десният крак прави четири пружинирания. На петия път /10-ти такт/ се прибира до десния.

Текст:Към върха, към възход в дружен ход смело днес тръгни.”

ВТОРА ФИГУРА – Изпълнение на място

Музика: Изпълнява се втората част на музикалния мотив № 6
Текст:
Горе те зоват светли висини; ти към свобода пътя поеми.

Изпълнява се, както във втората фигура на ЧЕТВЪРТО ДВИЖЕНИЕ.

Изходно положение:
Двамата партньори са един до друг, с ръце на талията, изпълняват еднакви движения на място.

Ход на движенията:
Тежестта на тялото  е върху левия крак. Десният крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното. и с върха на пръстите три пъти докосва земята. Едновременно с това левият крак прави три пружинирания. На четвъртия  път    десният крак се прибира до левия. Текст: „Горе те зоват светли висини”

Тежестта на тялото се пренася  върху десния крак, а левият крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното, и с върха на пръстите три  пъти докосва земята. Едновременно с това десният крак прави три  пружинирания. На четвъртия  път    левият крак се прибира до десния. Текст: „ти към свобода пътя поеми.”

ШЕСТО ДВИЖЕНИЕ

ПЪРВА ФИГУРА – ДВОЙНО ВЪРТЕНЕ

Музика: Първата част от музикалния мотив № 6.
Текст:
Пътят нов е готов; от кръга тесен излезни. 
Към върха, към възход в дружен ход смело днес тръгни.

Изходно положение:
Тялото е изправено с ръце на талията. Краката са прибрани.

Ход на движенията:
В десет музикални такта, с десет стъпки, двамата партньори, движейки се едновременно описват кръгове, като всеки описва кръг по начина, по който го е направил при единичното въртене. Когато двамата партньори минават отпред, десният описва външния полугръг, а когато минават отзад- левият описва външния полукръг.

На 1-ви такт десният партньор от всяка двойка, тръгва с десния крак,  като първата стъпка е напред и леко вдясно, и тръгва  по голямата дъга  на своята окръжност   отпред. В този момент той е   в най-външната точка на своята окръжност, вдясно на лъча. Изпълнителите   са   един зад друг, като се равняват по десния в първата двойка. Движението продължава по дъгата, вляво, и на 5-ия такт изпълнителите са диаметрално разположени на изходното си положение. Текст: „Пътят нов е готов; от кръга тесен излезни.” 

На 7-ия такт десните партньори са в изходното положение на левите и в следващите три такта, движейки се по малката дъга на своята окръжност,   се връщат на мястото си в изходното положение. Текст:Към върха, към възход в дружен ход смело днес тръгни.”

На 1-ви такт левият партньор от всяка двойка, тръгва с десния крак,  като първата стъпка е напред и леко вдясно, и тръгва по малката дъга на своята окръжност,   отпред. Изпълнителите са един зад друг, като се равняват по лявостоящия  в първата двойка.   Движението продължава по дъгата, вдясно, и на 5-ия такт изпълнителите са диаметрално разположени на изходното си положение.
Текст:Пътят нов е готов; от кръга тесен излезни.” 

На 10-ия такт се връщат на мястото си в изходното положение. Текст: „Към върха, към възход в дружен ход смело днес тръгни.”

ВТОРА ФИГУРА – Изпълнение на място

Музика: Изпълнява се втората част на музикалния мотив № 6
Текст: Горе те зоват светли висини; ти към свобода пътя поеми.

Изпълнява се, както във втората фигура на ЧЕТВЪРТО  и ПЕТО ДВИЖЕНИЕ.

Изходно положение:
Двамата партньори са един до друг, с ръце на талията, изпълняват еднакви движения, на място.

Ход на движенията:
Тежестта на тялото  е върху левия крак. Десният крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното, и с върха на пръстите три пъти докосва земята. Едновременно с това левият крак прави три пружинирания. На четвъртия  път –   десният крак се прибира до левия. Текст: „Горе те зоват светли висини”

Тежестта на тялото се пренася  върху десния крак, а левият крак се изнася напред, леко се прегъва в коляното, и с върха на пръстите три  пъти докосва земята. Едновременно с това десният крак прави три  пружинирания. На четвъртия  път    левият крак се прибира до десния. Текст: „ти към свобода пътя поеми.”

  ЧЕТВЪРТО, ПЕТО И ШЕСТО ДВИЖЕНИЕ  се повтарят още веднъж.

СЕДМО ДВИЖЕНИЕ

Музика: Музикален мотив № 7 – 11 такта.
Текст:
Ти си ме, мамо, човек красив родила, 
умен да стана, добре да мисля, добре да любя. 
Туй животът е на рая.

Партньорите в двойката се приближават един към друг, леко обърнати към центъра. Тялото е изправено, краката прибрани. Партньорите   се хващат за ръце – пръстите на дясната ръка на единия   се поставят върху пръстите на лявата ръка на другия,  като палецът е върху пръстите на партньора. Вътрешните ръце – лявата ръка на десния партньор и дясната ръка на левия партньор,  се издигат високо над главата,  а външните ръце са хванати  пред тялото,  на нивото на   слънчевия възел и образуват красив венец.

Двойките в кръга около лъчите  са объртани по посока на движение на кръга.

При това положение всички участници изпяват музикален мотив № 7.

ПРЕПОРЪКИ: Това движение е известно като медитация, което напълно отговаря на положението на вътрешните хванати ръце, защото те са изпънати като антена. А външните ръце оразуват общ венец, като двете точки на хващане нв двойките лежат на оста на симетрия на лъча. Спрямо тази ос ходилата на изпълнителите са на 45 градуса. Така ъгълът който се образува между изпълнителите е 90 градуса.” Пътеводител за изучаване на паневритмията на Петър Дънов, ИИПП, 2014, София.

ОСМО ДВИЖЕНИЕ

Музика: Музикален мотив № 8 – 26 такта.
Текст: „Рай, рай, рай…./7 пъти/

Изходно положение:
След края на  Седмо движение партньорите пускат ръцете си и се обръщат с лице към центъра. Тялото е изправено,  а краката прибрани. Ръцете, свити в лактите, готови за следващото движение.

Ход на движенията:
Със започването на музикалния мотив в началото на всеки такт ръцете леко пляскат пред гърдите   като дясната ръка пляска върху лявата.    Текст: „Рай”.

След пляскането дланите леко се разтварят и се повдигат още малко, нагоре.  Тези движения се изпълняват до края на музиката, като всички изпяват музикалния мотив № 8

ДЕВЕТО ДВИЖЕНИЕ

Музика: Музикален мотив № 9  
Текст:
Кажи ми, кажи ми, кажи ми сладки думи две. /2/
Твойте думи две, сладки думи две. /2/ 

ПЪРВА ФИГУРА 
Музика: Първата част на музикалния мотив № 9 – изпява  се два пъти.

Изходно положение:
Участниците са  обърнати към центъра на кръга, а тези от външния кръг- по посока на движение на кръга. Тялото е изправено, а краката прибрани.

Ход на движението:
Двете ръце, сгънати в лактите,  се поставят пред гърдите, една върху друга, с длани обърнати надолу. Дясната ръка е отгоре. Текст: „Ка-жи”.

Ръцете се разтварят дъгообразно, подобно на цъфнал цвят,като всяка от тях описва полукръг, малко повече от 90 градуса.  Това движение изразява разцъфтяване. Текст: „ми”.

Тези движения се извършват за един такт и се повтарят до края на музикалния мотив, при което се извършва последователна смяна на ръцете: първо дясната се поставя отгоре, после лявата, пак дясната и т.н. При всяка нечетна дума на музикалния текст ръцете са една над друга, а при всяка четна дума- се разтварят. В 5-ти такт, при последната дума „две”, се правят и двете движения. От 6-ти такт ,до края на първата част на музикален мотив № 9, движенията се повтарят, като  се започва с поставянето на лявата длан върху дясната ръка.

ВТОРА ФИГУРА  

Музика: Втората част на музикален мотив № 9
Текст: „Твойте думи две, сладки думи две.” – 2 пъти

Двете ръце, свити в лактите, се поставят пред гърдите една над друга /дясната е отгоре/ с длани, обърнати надолу. Текст: „Твойте думи две,”

Следва разтваряне на ръцете, както и описано в предходната фигура. Текст: „сладки думи две”

Това движение се повтаря два пъти, като при повторението лявата ръка е над дясната.

ДЕСЕТО ДВИЖЕНИЕ

Музика: Музикален мотив № 10- 10 такта.
Текст: „Туй е рай” /3 пъти/ и „Туй е рай, рай”

Ход на движенията:
Изпълнителите в двойката правят странична крачка навън и остават на място. Едновременно с това разтварят ръцете си встрани, на височината на раменете, дланите са леко заоблени. Текст: „Туй е”.

Следва издигане на  ръцете малко нагоре, с вълнообразно движение в лактите и китките, като при летене. Текст: „рай”

Тези движения се повтарят 3 пъти.

Четвъртият път се изпява „Туй е рай, рай”, като лекото сваляне и издигане на ръцете се изпълнява при думата „рай”.

Вълнообраните движения с ръцете се изпълняват общо 10 пъти.