Меню Затваряне

Седемнадесето упражнение “КВАДРАТ”

Музика: „Квадрат“ – размер 3/8 – 128 такта.
Allegro moderato


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:

Слънцето грей,
трепти зората от живот и любов.
Трепти зората грейнала в брилянтени лъчи.
Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей
за Божий ден, за новий светъл Божи  ден,
за радост нова, що в сърцата ни безспирно лей. /2/

Слънцето грей,
трепти зората от живот и любов.
Трепти зората грейнала в брилянтени лъчи.
Всичко днес пей, всичко днес сладкогласно пей
за Божий ден, за новий светъл Божи  ден,
за радост нова, що в сърцата ни безспирно лей./2/


Изходно положение:
Изпълнителите са по двойки, обърнати с лице към центъра на кръга, един зад друг на две ръце разстояние. Краката прибрани, ръцете свити в лактите са пред гърдите с  длани надолу, средните пръсти допрени. Лактите са хоризонтално встрани.

Ход на движенията:
Упражнението е съставено от две фигури: първата фигура   се изпълнява на място, а втората фигура  – с движение напред. Двете фигури се повтарят с лице в четирите посоки. При цялостното изпълнение на упражнението, фигурата, описана при движението е КВАДРАТ.

ФИГУРА ПЪРВА – на място

1-ви такт – десният крак се изнася надясно встрани, като докосва земята само с пръсти. Едновременно ръцете се разтварят хоризонтално в страни с длани надолу.  Текст: „Слън-це-то”.

2-ри такт – десният крак се прибира до левия като заема изходното си положение. Едновременно ръцете се прибират пред гърдите в изходно положение.  Текст: „грей”.

3-ти такт – левият крак се изнася наляво встрани, като докосва земята само с пръсти. Едновременно ръцете се разтварят хоризонтално в страни с длани надолу. Текст – продължава изпълнението на „грей”.

4-ти такт – левият крак се прибира до десния като заема изходното си положение. Едновременно ръцете се прибират пред гърдите в изходно положение. Текст:  „треп-ти зо-“.

Тези движения се повтарят в следващите 4 такта /5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми такт/. Текстът, съответно на всеки следващ такт: „-pa-та”, „от жи-“, „-вот и лю-“, „-бов”.

ФИГУРА ВТОРА – движение напред

9-ти такт: 1-во, 2-ро и 3-то време – стъпка с десния крак напред към центъра, едновременно дланите се обръщат напред и ръцете от лактите се разтварят пред лицето във вертикалната равнина с дъгообразно движение като достигат до хоризонтално положение встрани, като дланите в крайното положение остават обърнати напред. Текст: „Треп-ти зо-“.

10-ти такт: 1-во, 2-ро и 3-то време –  стъпка с левия крак напред към центъра, едновременно ръцете се връщат по обратния път, с длани напред до под брадата, като средните пръсти се допират. Текст: „-pa-та”.

Движенията при 9-ти и 10-ти такт се повтарят при 11-ти, 12-ти, 13-ти и 14-ти такт. Правят се шест стъпки към центъра, като партньорите са един зад друг.   Текстът, съответно на всеки такт е: „грей-на-“, „-ла в бри-”,  „-лян-те-“, „-ни лъ-“.

15-ти такт – последна стъпка напред с десния крак, тялото прави четвърт обръщане наляво, като се   завърта  на 90° спрямо досегашното движение напред. Двамата партньори са един до друг, с дясно рамо към центъра, на разстояние две протегнати ръце. Едновременно ръцете, с дъгообразно движение се разтварят нагоре пред лицето във вертикалната равнина и достигат до хоризонтално положение встрани. Текст: „-чи”.

16-ти такт: 1-во, 2-ро и 3-то време – левият крак се прибира при десния, ръцете, като се движат отвесно пред лицето, заемат изходното положение във вертикалната равнина до под брадата, с длани напред. Текст: „-чи”.

С това последно движение е очертана първата страна на квадрата, партньорите са един до друг, обърнати в посока, обратна на движението на кръга.

Втората страна на квадрата: В 17-ти  такт1-во време  дланите се обръщат надолу в изходно положение. От 17-ти до 24-ти такт се изпълнява ФИГУРА ПЪРВА – на място; от 25-ти до 32-ри такт се изпълнява ФИГУРА ВТОРА – движение напред – движението е на точно на 90° спрямо   движението на двойката към центъра на кръга при очертаване на първата страна на квадрата. В края на 32-ри такт изпълнителите в двойката са един зад друг с гръб към центъра на кръга, като вторият в двойката става първи, а първият – втори.

Третата страна на квадрата: В 33-ти  такт1-во време  дланите се обръщат надолу в изходно положение. От 33-ти до 40-ти такт се изпълнява ФИГУРА ПЪРВА – на място; от 41-ви до 48-ми такт се изпълнява ФИГУРА ВТОРА – движение напред – движението е на точно на 90° спрямо   движението на двойката   при очертаване на втората страна на квадрата и е успоредно на първата страна на квадрата. В края на 48-ри такт изпълнителите в двойката са един  до друг, но този път обърнати в посоката на движението на кръга.

Четвъртата страна на квадрата: В 49-ти  такт1-во време  дланите се обръщат надолу в изходно положение. От 49-ти до 56-ти такт се изпълнява ФИГУРА ПЪРВА – на място; от 57ти до 64-ри такт се изпълнява  ФИГУРА ВТОРА – движение напред – движението е точно напред по допирателната на кръга.  В края на 64-ри такт изпълнителите   са в изходно положение  един  зад друг, с лице към центъра.

При това упражнение всяка двойка при движението си очертава един квадрат. Обръщането е винаги наляво.

Цялото упражнение се изпълнява още веднъж.

След завършване на упражнението ръцете – свити в лактите, с допрени средни пръсти и длани напред, се обръщат с длани надолу и се свалят надолу пред тялото.

Основни изисквания:
За да спазим фигурата квадрат и движението, рисуващо тази фигура, необходимо е да се движим по прави линии и да спазваме правия ъгъл, който се образува при завъртането. Завъртането винаги се извършва в посока наляво.

При ФИГУРА ПЪРВА – на място при изнасяне на крака встрани, стъпалото е в шпиц, пръстите докосват земята, а опорният крак е обтегнат. При това движение коленете и на двата крака се обтегнати.

При ФИГУРА ВТОРА – движение напред – ръцете са обърнати с длани напред,   при отварянето вертикално и встрани ръцете минават точно пред лицето, пръстите са прибрани, китките   „заключени”,   недопустимо е чупенето им.

Обяснение:
Това движение говори: Да имаме оная права мярка, с която се мерят нещата на земята. При него лицето се обръща последователно към четирите посоки на света: изток, запад, север, юг. То е свързано със силите на изтока, запада, севера и юга. Изток означава Правдата, юг – Добродетелта, север – Истината, запад – Животът на земята. Запад показва какво благо са Истината, Правдата и Добродетелта за човека. Като залезе слънцето, тогава човек оценява, какво благо е то.

/Паневритмия в автентични документи 1938-1942 г./

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „КВАДРАТ”:
–   при ВТОРА ФИГУРА – движение напред  ръцете се отварят в хоризонталната равнина;
– при завъртане наляво и движение напред – очертава се по-голям или по-малък ъгъл от 90 градуса, което води до промяна на фигурата.

Упражнението „Квадрат” е в тоналност ми-минор. Чрез тона „ми” то звучи в жълт цвят. Жълтият цвят е свързан с проявата на ума, на интелекта. Всички противоречия, които квадратът носи, трябва да разрешаваме с ума. Умът ни дарява със самоконтрол.   Упражнението „Мисли” се проектира в упражнението „Квадрат”. Светлината на жълтия цвят носи оптимизъм. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.107/

„КВАДРАТ” е седемнадесетото упражнение. Учителят казва, че числото 17 е милосърдие. Това упражнение е свързано с препятствията и трудностите в живота, с изпитанията, на които те ни поставят. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.107/

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

„Квадратът представя силовите линии, които действат в човека”. „Закони на доброто”, МОК, 1940, София.

„Четирите посоки на света показват качествата, които трябва да придобие всеки човек. Изток е качеството на справедливостта, запад – на добрата обхода, север – на истината и свободата, юг – на доброто, благото в света. Между правдата, добрата обхода, истината и свободата, както и благото, съществува вътрешна хармония, която едва сега хората започват да изучават. Правдата без истината не може да се прояви, истината без доброто не може да се прояви. Човек започва с правдата, т.е. с движението”. Вечното благо, съборни беседи, 1944.

„Дръжте следната мярка в себе си: искаш ли хората да постъпват добре с теб, и ти постъпвай добре с тях”. Начало на мъдростта, ООК, 1944, София.