Меню Затваряне

Пето упражнение “ДИГАНЕ”

Музика: „Първият ден на Пролетта“ №5 – размер 3/4 – 26 такта.
Allegro moderato


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Сила и радост,
младост и обич
Слънцето носи
и вдъхновява,
и възраства в красота. /2 пъти/

Изходно положение:
Последното положение на предното упражнение, като се свързва без прекъсване на движенията. Тежестта на тялото е върху левия крак, а ръцете са в последната позиция от предходното упражнение.

Ход на движенията:
1-ви такт – 1-во време – стъпка напред с десния крак; 1-во, 2-ро и 3-то време – едновременно двете ръце  се издигат напред и нагоре, почти отвесно, длани напред. Текст: „Си-ла и”.

2-ри такт – 1-во време – стъпка напред с левия крак; 1-во, 2-ро и 3-то време – двете ръце едновременно се свалят и се изнасят зад тялото с длани навън. Текст: „Ра-дост”.

До края на упражнението двете ръце   описват едновременно възходящи и низходящи полукръгове.

Тези движения се повтарят до края на музика № 5.

В последния 26-ти такт стъпка напред с левия крак, а десния остава изнесен напред, готов да стъпи. Текст: „-та”. Ръцете се свалят до хоризонтално положение напред. Дясната ръка се свива в лакътя, предмишницата остава пред гърдите, от върха на пръстите до лакътя, ръката е успоредна на тялото. Дланта е обърната надолу на разстояние един разтворен палец от гръдната кост.

Лявата ръка се поставя на талията, като палецът е отзад, а пръстите отпред, прибрани, без да се пречупва китката.

Това е изходното положение за шесто упражнение „Отваряне”.

Основни изисквания:
Движението на ръцете е само от рамото. Когато ръцете са вдигнати вертикално нагоре разстоянието между дланите е ширината на раменете. По време на цялото упражнение двете  ръце са  обтегнати в лакътя,  китката е “заключена” /не се прегъва/, а пръстите прибрани и изопнати.

Обяснение:
Двете ръце се вдигат едновременно нагоре, а след това се снемат и се насочват назад. Вдигането на ръцете – това е приемане на новото, изгряващото,   което иде от Божествения свят.  Поставянето на  ръцете надолу и назад говори, че приемайки новото, старото се оставя назад в миналото. Това едновременно вдигане на двете ръце  показва свързването на ума и на сърцето и представлява мощна сила,   която движи човека напред по жизнения му път.
Издигането е устремът на душата към всичко, което е красиво и възвишено. Това е зов към всички души да тръгнат по този път.

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „Дигане”: 

 • недобре обтегнати крайници;
 • свити лакти;
 • прегънати китки;
 • прекалено обтегнати ръце;
 • силно изнесена назад ръка, водена от инерцията.
 • Петото упражнение е „ДИГАНЕ”. Числото 5 е число на връзките, затова то изисква от човека да прояви Любовта. Успоредните линии, които очертаваме с ръцете показват пътя на движение. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.84/

  Упражнението „ДИГАНЕ” звучи отново в тоналност ла-минор. Тя свети в тъмносин цвят. Всички упражнения дотук Учителя е дал в тоналностите ла-минор и ла-мажор, които светят в тъмносин, индигов цвят. Този цвят трепти с особено интензивна честота на вибрациите, която човешкото съзнание трудно може да възприеме. В първите 10 упражнения Любовта чрез тъмносиния цвят работи в гъстите материални светове, като въздейства върху човешкото съзнание. Мощният духовен импулс на тъмносиния цвят, макар и неосъзнат напълно, дава тласък на движението ни нагоре. С упражнението „ДИГАНЕ” излизаме от първата стъпка в пътя на нашето развитие – Обръщане към Бога.    /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.85/

  ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

  „Като движим ръцете отдолу нагоре значи започваме от материалния свят към Божествения. Туй е еволюция. От горе надолу движението на ръцете е инволюция: от Бога към земята надолу. Като отиваме при Господа трябва да занесем нещо. Движението отгоре надолу – онова хубавото, което Бог ни е дал да го снемем долу на земята и да бъде благословение за нас и благословение за другите.”    Лекции на ООК, 1942.