Меню Затваряне

Петнадесето упражнение “АУМ”

Музика: „АУМ“ – размер 3/4 – 28 такта.
Andante sostenuto


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:

Аум. Аум. Аум. Ом. Ом. Аумен.

/повтаря се 4 пъти/


Изходно положение:
Всички изпълнители са обърнати по посока на движението, с лявото рамо към центъра на кръга, краката прибрани, ръцете- отстрани на тялото.

Ход на движенията:

Ауфтакт /непълен такт/ – десният крак, обтегнат,  се изнася напред и докосва с пръсти земята; едновременно дясната ръка,  обтегната,  се издига напред и нагоре, а лявата – отива назад и надолу. Текст: „А-”.

1-ви такт – 1-во време – стъпка напред, с десния крак; дясната ръка, с обтегнат лакът,  бавно се  издига напред и нагоре  – до 45°. Едновременно с нея лявата ръка, обтегната в лакътя, отива назад и надолу- до 45°, с длан, обърната назад. В крайно положение ръцете образуват една линия. Дланите са по продължение на предмишниците. Тялото е изправено.

В края на 2-ро време тялото е изправено, а ръцете са обтегнати. Десният крак се повдига леко на пръсти, а левият крак, обтегнат в коляното и назад, се отделя   малко от земята.  Текст:    „-ум“.

3-то време – левият крак се изнася напред и докосва земята, както при ауфтакта, дясната ръка се сваля надолу и назад, а лявата се изнася напред и нагоре на – до 45°. Дланите са по продължение на предмишниците. Текст: „а-”.

 2-ри такт1-во време и 2-ро време – ръцете и краката изпълняват същите движения,   при 1-во и 2-ро време на първия такт, но с разменени крайници.

Горните движения на ръцете и краката се повтарят до края на музиката „Аум“ – седем стъпки. Упражнението се изпълнява четири пъти.

В ауфтакта  движенията се правят 3 пъти при думата „аум”;  в 4-ти и 5-и такт – два пъти думата „Ом“, в 6-и такт – сричката „Ау-“, а в 7-и (1-во и 2-ро време) – сричката „мен“.

Тези движения в посочената последователност  се изпълнява общо 4 пъти до края на музиката.

На всяко движение съответства гласна или сричка, като разпределението на ритъма е следното:

А—-ум,       А—-ум,      А—-ум,      Ом—-,      Ом—-,      Ау—-      мен—-

ст. –  п.,      ст. –  п.,      ст. –  п.,      ст. –  п.,       ст. –  п.,     ст. –  п.,    ст. –  п.

/ст. – стъпка; п. – повдигане/

Общо 7 стъпки напред и 7 повдигания на пръсти.

Упражнението завършва на ляв крак, като лявата ръка е напред.

След края на упражнението ръцете плавно се прибират до тялото, а десният крак се прибира до левия.

Обяснение:
Упражнението се изпълнява с плавни, равномерни движения на ръцете. Когато ръцете са обтегнати на 45° напред и нагоре и  45° назад и надолу – те  образуват две успоредни прави, като дланите са продължение на предмишниците.  При повдигането на тялото на пръсти и отделянето на задния крак от земята, тялото е изправено.
Има едно течение, което идва от Слънцето и минава през центъра на Земята, и друго   течение, което изхожда от Земята, и минава през Слънцето. Когато протегнем едната ръка нагоре под ъгъл 45°, то чрез нея възприемаме Божественото,  а чрез крака, с който стъпваме, приемаме земни енергии. Чрез тая ръка и този крак, които са надолу, изхвърляме вън от нас към Земята събраните,  необработени, дисхармонични енергии  Последователно повдигане на ръцете   напред и нагоре, с последователно повдигане на нозете  – това е полетът на човешкия дух, вечният му стремеж към висините. Човек работи на Земята, но вътрешният му поглед е винаги свързан със света на звездите. Той гради на Земята, но иска да въплъти това, което долавя от звездните сфери. Това движение е правилен път за свързване с Природата, за влизане в хармоничен допир с нея. То съответства на закона на полярността – духът и материята, висшето и нисшето.

Възможни грешки при изпълнението на упражнение „АУМ”:
–  големи крачки – в този случай се губи равновесието на тялото;
– накланяне на тялото напред;
– отпуснати крайници;
– прекалено „стягане“ на дланта.

Упражнението „Аум” е в тоналност до-мажор. Тонът „до” е свързан с най-високата октава на червения цвят, който дава подтик на Любовта, събужда най-висшите стремежи на душата. Космическата енергия се пречупва през червения цвят и влиза в нашето тяло като физическа енергия.

Упражнението „Аум” е петнадесето. Учителят казва, че числото 15 е помощ. Чрез  словото „Аум” до нас достига помощта на духовните мирове, на Ангелските йерархии. Думата „Аум” се повтаря три пъти, като сричката „ум” прозвучава чрез тоновете до-ми-сол: Любовта, Истината и Мъдростта – основния акорд на живота. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.100/

ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

„АУМ е дума на Духа. Изпеете ли тази дума от Неговия език, Той ще ви чуе и помогне, защото разбира и знае нуждите ви”. Аумен, ООК , София, 2.12.1925г.

„Казано е в Писанието, че Духът ще ни научи на всичко. Значи, когато Божият Дух, т.е. Духът на Любовта влезе в нас, Той ще ни научи да се молим. Той ще заличи човешките грехове. Силен е Духът, велика и необятна е Божията Любов, затова те са в състояние да заличат всички грехове на човечеството от памтивека до сега.

Сега ви оставям с желанието да проявите такава любов, която да заличи погрешките ви. Не очаквайте да дойдат отвън да ви помогнат, вие сами може да заличите своите погрешки, да изчистите ума и сърцето си, за да приготвите условия за идване на Божия Дух във вас. Бог иска от човека чисто сърце, на което като на чиста книга да напише закона си.” „Трите живота”, т.1, ООК, 1942, София.

„Като възприемеш теченията, които слизат от възвишения свят, ти се свързваш с тях и започваш да живееш според Божиите закони. Това значи регулиране и владеене силите на човешкия мозък. Приложете този метод като един от най-добрите, най-безопасните и най-леките. Той е наречен „Метод за свързване с Бога” или „Метод за възстановяване хармонията между човешките души”. „Трите живота”, т.1, ООК, 1942, София.