Меню Затваряне

Осемнадесето упражнение “КРАСОТА”

Музика: „Красота“ – размер 3/4-90 такта.
Allegro (M.M. h. = 68)


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Всяка сутрин в ранен час
слънцето посрещаме.
Лъчи, въздух и роса радват нашите сърца. /2/

Вдъхновени мисли в нас да потекат
и красиви чувства да растат.
Сладки, зрели плодове да дават
и живота вред да украсяват.
Грейнали лъчи навред.
Бистро изворче шурти.
Радост блика в целий свят.
Птичка весело лети. /2/


Изходно положение: 
Изпълнителите са обърнати с лице по посока на движението, с ляво рамо към центъра, тялото е изправено, краката са прибрани, ръцете са спуснати покрай тялото.

Ход на движенията:
1-ви такт1-во време –  стъпка напред с, десния крак; при 2-ро време – с леко залюляване тежестта на тялото се пренася върху десния крак, левият крак, обтегнат в коляното, леко се отделя от земята;

При 1-во, 2-ро и 3-то време – дясната ръка се вдига напред и нагоре – до 45° , дланта е напред, тялото с устрем- напред. Лявата ръка отива назад  от тялото – на 45°, с длан, обърната към тялото.

Движението на ръцете е подобно на движението в упражнението „Аум”, но се движат по-бързо.

2-ри такт – при 1-во време – стъпка с левия крак, назад, при което той стъпва малко по-напред от положението преди вдигането му; при 2-ро време – с леко полюляване, тежестта на тялото се пренася върху левия крак; при 3-то време –  десният крак леко се отделя от земята. Ръцете запазват положението си, както в 1-ви такт.

3-ти такт: при 1-во време – стъпка напред, с десния  крак; при 2-ро време – тежестта на тялото се прехвърля върху десния крак и при 3-то време левият крак е назад , на пръсти, на земята, без да се отделя от земята.

При 1-во, 2-ро и 3-то време двете ръце едновременно тръгват по обратния път, за да си сменят положението, като се срещат в края на такта, пред тялото. напред и надолу- на 45°. Лявата ръка  се издига напред и нагоре до 45°, с дланта напред, а дясната отива назад  от тялото -на 45°, с длан, обърната към тялото.

4-ти такт – при 1-во време – стъпка напред, с левия крак; при 2-ро време – тежестта на тялото се пренася върху левия крак; при 3-то време – десният крак, обтегнат в коляното, леко се отделя от земята. Ръцете запазват положението си, както в 3-ти такт.

5-ти такт 1-во време  –стъпка назад, с десния крак, при което той стъпва малко по-напред от положението преди вдигането му; при 2-ро време  -тежестта на тялото  се прехвърля върху десния крак; при 3-то време – левият крак леко се повдига от земята. Ръцете запазват същото положение.

6-ти такт – при 1-во време – стъпка напред, с левия крак; при 2-ро време – тежестта на тялото се пренася върху левия крак; при 3-то време – десният крак е назад, на пръсти.

При 1-во, 2-ро и 3-то време – двете ръце едновременно тръгват по обратния път, за да си сменят положението, като се срещат в края на такта, пред тялото, напред и надолу, -на 45°. Дясната  ръка  се издига напред и нагоре -до 45°, с дланта напред, а лявата отива назад  от тялото- на 45°, с длан, обърната към тялото.
Движенията от първите шест такта се повтарят до края на музиката.

90-ти такт: – стъпка напред, с левия крак, като тежестта на тялото се пренася върху него, десният крак се прибира до левия.
Ръцете плавно се спускат отстрани на тялото, в изходно положение.

Основни изисквания:
Всяко вдигане на крака предхожда предстоящо стъпване.  Стъпката се извършва малко по-напред от положението, в което е бил крака преди вдигането му.

При движението на  краката е важно обтягането на краката в колената.

Обяснение:
Ръцете една след друга се издигат наклонено напред и нагоре. Същевременно – последователно люлеене на тялото върху единия и другия крак. Тези  движения са обработване силите на квадрата. Tой  дава материалите, а това упражнение ги обработва. Това оброботване е художествена работа, изкуство. Тук линиите на движението са прави. Затова можем да кажем, че е изразен мъжкият принцип, който обработва квадрата. Това е електричеството.

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „КРАСОТА”:
–  пропуска се престъпване напред с всеки крак;
– не се спазва ъгъла от 45 %

„Упражнението „КРАСОТА”  е в тоналност си-минор. Тя е свързана с виолетовия цвят. Тонът „си”  и виолетовият цвят са седмия, последен тон и седмия, последен цвят в определена тонова или цветова октава. Следва ново ниво на проявление на съзнанието, нова октава от седем тона, съответно седем цвята.” /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.110/

„Упражнението „КРАСОТА” е осемнадесетото. Учителят казва: „18 е число на правдата и справедливостта”. То е число, свързано с противоречието на силите. За да се трансформират силите на осемнадесетицата, Учителят е нарекъл упражнението „Красота”…  Движенията на двете ръце са по права линия. Тялото леко се полюлява. Изпълнени са с много светлина и красота…

За упражнението „КРАСОТА” Учителят казва: „Линиите на движението са прави. Правите линии са свързани с мъжкия принцип. Квадратът дава материалите, а упражнението „КРАСОТА” ги обработва. Това обработване е художествена работа.”

Правата линия изисква долната ръка да бъде отклонена назад. Това е отговор какво трябва да бъде нейното положение. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.109/

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

„Бог  е вечна красота на живота” /Опорни точки в живота, Планински беседи, 1942, София/

„Какво представлява красотата? Тя дава живот, осмисля нещата и никога не се губи. Красотата, която се явява и губи, не е истинска. Тя е рефлексия, сянка на нещо. Красотата е качество на човешката душа. Когато душата се проявява, човек става красив” /Начало на мъдростта, ООК,  1944 г., София/

„Човек трябва да мисли върху красивото в живота, върху благата, дадени от Бога. Той трябва да се стреми да бъде мъдър и любещ като Бога” /Трите живота, том 1, ООК,   1942, София/

„Следователно, човек трябва дълго време да мисли върху красиви неща, да възприема красиви и възвишени чувства и да проявява добри постъпки, да изработи ценното в своя характер.” /Святото място, МОК, 1939, София/