Меню Затваряне

Десето упражнение “ЛЕТЕНЕ”

Музика: „Първият ден на Пролетта“ № 10 – размер 3/4 – 30 такта.
Allegro moderato


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство “Паневритмия – помагало за практически упражнения”

Текст на песента:
И земята се събужда от съня.
Почва новий светъл ден,
новия ден на пролетта.
И природата ликува,
че я слънце топло грей
и лъчи обилно лей.
Всичко радва се и пей.


Изходно положение:
Преминаването към упражнение „Летене” е без прекъсване.
Последното положение на предходното упражнение е изходно положение тук – в
последния такт на упр. „Чистене” ръцете са поставени пред устата, тежестта на тялото
е върху десния крак.

Ход на движенията:
1-ви такт – 1-во време – стъпка напред, с левия крак; при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се разтварят хоризонтално, встрани, с длани надолу, и правят пластични вълнообразни движения на летене, наподобяващи движение на крила на птица. Текст:„И зе-”.

2-ри такт – 1-во време – стъпка напред ,с десния крак; при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете остават в хоризонтално положение, като повтарят същите движения, както в първия такт. Текст: „-мя-та”.

Тези движения се повтарят до края на музика №10.

В последния 30-ти такт десният  крак стъпва напред, а левият  се прибира до него, ръцете плавно се свалят покрай тялото до края на музикалната фраза. Текст: „пей”.

Описание:
Ръцете правят пластични вълнообразни движения, като с леки огъвания на лактите и китките подчертават движението нагоре, наподобявайки полета на птица. Движенията се извършват от рамото, лакътя и китката. Тялото е изправено. Единственото изискване в това упражнение е да се спазва общия ритъм.

Обяснение:
Вълнообразните  движения на ръцете встрани  изразяват силата за придобиване на светлината в себе си, на знание, това е стремеж за повдигане, за да може всичко да възрастне.   Космичният ритъм на светлината е изразен чрез тези ритмични физически движения.  Тия движения могат да се нарекат още: Правилен път за разпространение и възрастване на Божието слово в живота.

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „ЛЕТЕНЕ”:

 • прекалено „пластични”  или прекалено „дървени” ръце;
 • големи амплитуди на ръцете;
 • не се спазва ритъма.
 • Десетото упражнение е ЛЕТЕНЕ. Учителят казва: „Числото 10 е чудо.” Всеки процес, който не можем да разберем и осмислим за нас е действително   едно малко чудо. Учителят в беседите и лекциите ни дава безброй такива чудеса, чрез което ни подтиква да мислим.   /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.90/

  Упражнението  ЛЕТЕНЕ е в тоналност ла-минор, звучи в тъмносин цвят. Тъмносиният цвят е свързан с принципа на Любовта, който носи духовно прозрение, с планетата Венера, която улеснява процесите чрез импулса на вдъхновението. /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.91/

  ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

  „Като ученици, вие трябва да се освободите от заблужденията си, за да знаете в кой живот се намирате: в материалния, в духовния или в Божествения. Който влезе в Божествения свят, съзнанието му се разширява. Той минава от състоянието на гъсеница, в състоянието на пеперуда, т.е. от ограничителните условия в „свободния живот”.”

  „Работете по методите на светлината.  Работете, както слънцето, което изгрява всяка сутрин и разнася своята светлина и топлина по целия свят, да се радват и веселят всички живи същества.” „Трите живота”, том 1, ООК, 1942, София

  „Тия идеи, това е светлината, която Господ носи със Себе си, великата светлина, която Господ ни изпраща.”  Събрни беседи, 1925, Търново