Меню Затваряне

Деветнадесето упражнение “ПОДВИЖНОСТ”

Музика: „Подвижност“ – размер 3/4 – 90 такта.
Allegro (M.M. h. = 68)


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Всяка сутрин в ранен час
слънцето посрещаме.
Лъчи, въздух и роса радват нашите сърца. /2/
Вдъхновени мисли в нас да потекат
 и красиви чувства да растат.
Сладки зрели плодове да дават
и живота вред да украсяват.
Грейнали лъчи навред.
Бистро изворче шурти.
Радост блика в целий свят.
Птичка весело лети.
/последните четири реда се повтарят/


Изходно положение:
Изпълнителите са наредени по двойки, един зад друг, с лице към центъра. Краката прибрани, ръцете хoризонтално наляво, лявата опъната, дясната – свита пред гърдите, с длани надолу.

Ход на движенията:
1-ви такт – при 1-во време – стъпка с десния крак, вдясно, по посока на движението на кръга, левият крак е на място, на пръсти; при  2-ро и 3-то време–  ръцете- успоредни, с люлейно движение правят полукръг /низходящи дъги/,   вдясно, хоризонтално, с длани надолу, в същото време тялото се обръща надясно и напред- по посока на движението на кръга. Текст: „Вся-ка”.

2-ри такт – при 1-во време – половин обръщане надясно, върху десния крак, всички с гръб към центъра, ръцете свити   пред гърдите, с допрени средни пръсти, с длани надолу, а лактите -хоризонтално. Текст:„сут-“;

При 2-ро време – левият крак стъпва наляво, ръцете се разтварят. Текст: „сут-“;

При 3-то време  – тежестта на тялото се прехвърля върху левия крак, ръцете се разтварят встрани, хоризонтално ,с длани надолу Текст: „-рин”.

3-ти такт: при 1-во, 2-ро и 3-то време  – с кръстосана стъпка десният крак стъпва наляво, пред левия, по посока на движение на кръга, ръцете, които са встрани. хоризонтално, правят вълнообразни движения с китките и лактите. Текст: „в ра-нен”.

4-ти такт: стъпка с левия крак, вляво, встрани, по посока на движение на кръга; при 1-во, 2-ро и 3-то време  – ръцете правят вълнообразни движения с китките и лактите. Текст: „час”.

5-ти такт: с леко полюляване тежестта на тялото се пренася върху десния крак, а левият е обтегнат наляво, на пръсти. Тялото е с гръб към центъра. При 1-во, 2-ро и 3-то време– лявата ръка с низходящо дъгообразно движение се изнася пред гърдите, а дясната остава обтегната надясно. Текст: „час”.

6-ти такт: в 1-во време – стъпка наляво, с левия крак; при 2-ро и 3-то време – десният крак- на пръсти. При 1-во, 2-ро и 3-то време – ръцете успоредни, с люлейно движение. правят полукръг /низходящи дъги/   вляво хоризонтално, с длани надолу, в същото време тялото се обръща наляво и напред -по посока на движението на кръга. Текст: „слън-це”.

7-ми такт: 1во време – половин обръщане наляво, върху левия крак, всички с лице към центъра, ръцете свити   пред гърдите, с допрени средни пръсти, с длани надолу, а лактите хоризонтално, встрани.  Текст: „-то”.

2ро време – стъпка надясно, с десния крак;

При 3-то време  – тежестта на тялото се прехвърля върху десния крак, ръцете се разтварят встрани, хоризонтално, с длани надолу Текст: „по-”

8-ми такт: 1-во, 2-ро и 3-то време  – с кръстосана стъпка левият крак стъпва надясно пред десния, по посока  на движение на кръга, ръцете, които са встрани, хоризонтално, правят вълнообразни движения с китките и лактите. Тялото започва да се обръща наляво. Текст: „-сре- ща”.

9-ти такт: стъпка с десния крак, вдясно, встрани, по посока на движение на кръга; при 1-во, 2-ро и 3-то време  – ръцете правят вълнообразни движения с китките и лактите. Текст:  „-ме”.

10-ти такт: с леко полюляване тежестта на тялото се пренася върху левия крак, а десният е обтегнат надясно, на пръсти. Тялото е с  лице към центъра. При 1-во, 2-ро и 3-то време– дясната ръка с низходящо дъгообразно движение се изнася, сгъната пред гърдите, а лявата- остава обтегната встрани, вляво, като по този начин ръцете заемат изходно положение  Текст:  „-ме”.

Движенията на тези 10 такта се повтарят до края на музиката.

След последния такт –  ръцете се свалят до тялото, а десният крак се прибира.

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
Пръстите на ръцете се докосват пред тялото, което е обърнато по посока на движението,  последва разтваряне на ръцете встрани с   вълнообразни движения.

ОПИСАНИЕ:
Плавни движения на ръцете и нозете, с лице  към центъра и с гръб към центъра. Това упражнение е продължение на предходното.   То също обработва енергиите и силите на упражнението „Квадрат”, но тук преобладават меките, заоблени линии. В действие е женският принцип, който обработва квадрата. Това е магнетизмът.

РАЗЛИЧНИ ОПИСАНИЯ НА ДЕТАЙЛИТЕ

Завъртане на тялото по посока на движението на кръга:

  1. „… 2-ри такт – при 1-во време се прави половин обръщане надясно върху десния крак, всикчи са с гръб към центъра…. ръцете с хоризонтални лакти се свиват пред гърдите с длани надолу и допрени средни пръсти…” /Паневритмия, Беинса Дуно, 2013 г., изд. „Бяло Братство”, стр.72/
  2. „ 2. Полукръг в дясно и заставане с гръб към центъра…” /Паневритмия в автентични документи 1938-1942 г., София 1938 г., стр.16/
  3. „… Горните крайници се прибират хоризонтално, пред гърдите. с длани надолу, и с допрени средни пръсти, като лактите са хоризонтално, встрани…

Горните крайници с дъгообразно движение се разтварят надолу, пред тялото, което е напред…

/Пътеводител за изучаване на Паневритмията на Петър Дънов, 2014, София, стр. 95/

– Когато двете ръце са изнесени встрани: 

  1. „Според традиционният начин на изпълнение, при 5-ти такт дланта на дясната ръка, обърната надолу, се полага върху обърнатата нагоре длан на лявата ръка, като ръцете образуват елипсовидна крива, пред гърдите. Дясната длан се плъзга върху лявата при пети такт. Пръстите на лявата ръка погалват пръстите на дясната /палецът погалва средния пръст на дясната/. В първо време на 6-ти такт ръцете се разделят.”

„…Според традиционния т начин на изпълнение при това упражнение няма описаното плъзгане на лява ръка върху дясна, а само докосване на върховете на показалците и средните пръсти…” /Паневритмия, Беинса Дуно, 2013 г., изд. „Бяло Братство”/

  1. „…3. Лявата ръка минава в дясно и леко хваща пръстите на дясната ръка…” стр.16

„…6. Дясната ръка минава в ляво и леко хваща пръстите на лявата ръка…” /Паневритмия в автентични документи 1938-1942 г., София 1938 г , стр.17./

  1. „… Левият горен крайник описва низходяща крива вдясно и отида пред гърдите, а десният горен крайник по време на целия такт остава опънат хоризонтално встрани /горните крайници заемат изходно положение, само че вдясно…” /Пътеводител за изучаване на Паневритмията на Петър Дънов, стр. 96/

–          В архивния филм ясно се вижда, че Учителят не докосва върховете на пръстите на двете си ръце, а те свободно и успоредно се движат напред и назад по посока на движението.

Архивен филм: https://www.youtube.com/watch?v=c4xyHpDSN4A

Упражнението „ПОДВИЖНОСТ” е деветнадесетото.

19 е щастливо число. 1 е божественото число. 9 е резултат. Като минете от 1 до 9 ще имате резултат.  19 е хубаво число.
Числото 19 представлява човекът в неговото обществено развитие.
Числото 19 спасява човечеството от големи катастрофи, които би могла да преживее земята.
Българинът обича числата 3, 6, 9, 19, защото тези числа работят за него.

Упражнението „ПОДВИЖНОСТ”  е в тоналност си-минор. Тя е свързана с виолетовия цвят. Тонът „си”  и виолетовият цвят са седмия, последен тон и седмия, последен цвят в определена тонова или цветова октава. Следва ново ниво на проявление на съзнанието, нова октава от седем тона, съответно седем цвята.” /Г.Стойчев, Паневритмията, Мъдрост, философия, откровение, с.110/.

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

 „За да се ползваме от природата, трябва да проявим и външен и вътрешен живот. Външният живот се изразява чрез движение, а вътрешният – чрез мисъл, чувстване и действие.”

„Оригиналът, по който човек е създаден, се отличава по три неща: доброта, сила и разумност. От доброто, като основа на живота, се вади градивен материал. Силата произвежда движението. Като си подвижил ,човекът станал жива душа. Дето има движение, там е животът.”  /Опорни точки в живота, Планински беседи, 1942 г., София./

„В света съществуват три неща: движение, хармония и мисъл. Музиката е необходима за мисълта, както храната за стомаха.  Без музика и хармония човек не може да мисли правилно. /Закони на доброто, МОК, 1940, София/

„Едно нещо е нужно за човешката хармония: всичко, с което човек разполага, да е пластично, огъваемо, живо, никога да не се чупи. Статичните неща са крехки и чупливи, а динамичните – живи, огъваеми нечупливи. Стремете се към неучпливите неща и всякога разполагайте с тях.” /Заветът на любовта, том 3, 1944, София/