Меню Затваряне

Дванадесето упражнение “СКАЧАНЕ”

Музика: „Скачане“ – размер 3/4 – 15 такта.
Maestoso


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Нагоре да полетим!
Към небесния простор.
С мир, любов и светлина
всичко расте в красота
и ни носи мъдростта!


Изходно положение:
Всички изпълнители са обърнати с лице към центъра на кръга, краката събрани, ръцете  са вдигнати нагоре, отвесно, дланите – напред. Ръцете са успоредни, като ширината между тях се определя от ширината на раменете.

Ход на движенията:

1-ви такт – при 1-во, 2-ро и 3-то време тялото се навежда напред, до хоризонтално, така, че гръбначният стълб сключва спрямо вертикалната ос ъгъл   90 градуса, ръцете остават обтегнати добре и следват движението на тялото надолу. Текст: „На-го-ре”.

2-ри такт – при 1-во време, тялото продължава да се навежда напред и надолу, ръцете се изнасят назад и достигат до хоризонтално положение. Текст: „…да…”

При второ време коленете се свиват, прикляква се леко. Текст: „…по-”

При 3-то време се прави лек подскок на място, ръцете се издигат (напред) над главата и леко пляскат след сричката   „-ле-”.

3-ти такт – стъпване на земята /текст: „-тим”/ ,ръцете са издигнати нагоре, с длани напред, както в изходното положение.

Тези движения се повтарят пет пъти до края на музиката „Скачане“. След последния скок ръцете дланите се обръщат навън и ръцете се свалят  плавно,  надолу, от двете страни на тялото.

Възможни грешки при изпълнението на упражнение „Скачане”:
–          при навеждане напред, ръцете отиват назад и нагоре, над хоризонтално положение;
–          навеждаме се повече от 90 градуса.

Обяснение:
Това упражнение е израз на удовлетворение и радост,   че Любовта и Мъдростта се прилагат в живота. Най-напред се навеждаме надолу – покланяме се пред Великото, Вечното, Божественото, което работи в света. Скачането, което следва, е израз на радостта на душата от съприкосновението с Великото в света.

Упражнението „Скачане” е дванадесето.  Числото дванадесет е число на Мъдростта.

Упражнението „Скачане” е в тоналност   до-мажор, която ни потапя в червения цвят. Червеният цвят активира силата в човека, дава енергия и желание за живот.  Сравнен с другите цветове, неговите вибрации са  с най-голяма дължина на вълната. Чрез тях духовната енергия се превръща във физическа.

Червеният цвят ни свързва   с живата природа и нейната красота и ние ставаме проводници на силите, които текат между Слънцето и центъра на Земята.

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ:

„Стремете се към Божественото, защото То ще осмисли живота. Само чрез Божественото в себе си човек може да влезе в новия живот.
” Трите живота, том 1, 1942 г. София.