Меню Затваряне

Двадесето упражнение “ПОБЕЖДАВАНЕ”

Музика: „Побеждаване” – размер 3/8 – 80 такта.
Allegro


Кадри от филма на Издателство Бяло Братство „Паневритмия – помагало за практически упражнения“

Текст на песента:
Денят пристига след нощта и радост иде след скръбта.
Вървиме ний по светлий път. Прегради няма да ни спрат.
Тъй безспирно ще вървиме с вяра и любов в гърдите,
Към победи ще летиме, докат   гледат ни очите.
Бодро вдигаме чела, смело тръгваме напред!
Дори в неволя и беда за нас е хубав Божий свет.
Милва ни тихият зефир. Пеят ни птички с весел глас.
Лей се в душата еликсир при изгрев слънце в ранен час. / 2/


Изходно положение:
Изпълнителите са наредени по двойки, с лявото рамо към центъра и с лице по посока на движението, краката са прибрани, а ръцете- изнесени надолу, вдясно.- до 45°.

Ход на движенията:
1- ви такт  – при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се движат дъгообразно напред и нагоре до 45° с длани напред, успоредни една на друга на разстояние ширината на раменете. Краката на място. Текст:„Де-нят прис-”

2-ри такт – при 1-во време – стъпка напред с десния крак, тялото следва движението на ръцете, като тежестта му се пренася върху десния крак, петата не се отделя от земята; при 2-ро и 3-то време– левият крак се спира, обтегнат в коляното и стъпил назад на пръсти; ръцете с пластично движение в лакътя и китките правят лек тласък напред и нагоре. Текст: „-ти-га”.

3-ти такт1-во време – С леко полюляване тежестта на тялото се пренася назад върху левия крак; при 2-ро време – Десният крак се повдига и се отделя от земята, като се сгъва в коляното; при 3-то време –  пръстите на повдигнатия крак са насочени надолу в шпиц, тялото е изправено. При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете се движат дъгообразно отгоре надолу като минават отляво на тялото. Лявата ръка, обтегната   в лакътя,    надолу и назад- до 45° . Дясната ръка е пред тялото, свита в лакътя, като ръката   е успоредна на лявата. Дланите са към тялото. Текст: „след нощ-”.

4-ти такт: при 1-во време – стъпка с десния крак, напред; при 2-ро време – с леко полюляване тежестта на тялото се пренася напред върху него; при 3-то време –  левият крак, обтегнат в коляното, е назад на пръсти; ръцете с дъгообразно движение  се издигат напред и нагоре, като достигат   до 45°, успоредни една на друга, на разстояние ширината на раменете. Дланите са по продължение на предмишниците. Текст: „-та”.

5-ти такт – при 1-во време – Стъпка напред ,с левия крак; . При 2-ро и 3-то време десният крак , изпънат в коляното, е назад на пръсти; При 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете правят успоредно движение напред и нагоре като че тласкат нещо, с пластично движение на лактите и китките. Тялото следва устрема на движението на ръцете. Текст: „и ра-дост”.

6-ти такт: при 1-во време с леко полюляване тежестта на тялото се пренася върху десния крак.  при 2-ро и 3-то време – левият крак се повдига и сгъва в коляното, с върха на пръстите насочени надолу в шпиц, тялото е изправено. Ръцете заемат изходно положение. Текст: „и-де”.

Движенията, описани в тези шест такта, се повтарят до края на музиката.

 

Обяснения:
При това упражнение тялото е винаги обърнато напред, не се обръща встрани, както при упражнение ЕВЕРА. Движенията на ръцете са винаги успоредни. Когато са в най-горно положение ръцете правят лек тласък напред и нагоре. Когато ръцете отиват надолу и назад, тялото остава изправено.

Едновременно движение на ръцете напред и нагоре,  като че ли блъскат въздуха. Това е завладяване на всичко онова, което е придобито, за да станем разумни господари на онова, което сме придобили.

Възможни грешки при изпълнение на упражнението „ПОБЕЖДАВАНЕ”:
когато ръцете отиват надолу и встрани /вдясно или вляво/ тялото се завърта след ръцете;
когато ръцете отиват надолу и встрани тялото се навежда напред;
отделяне на задния крак от земята и леко пристъпване напред.

Упражнението “Побеждаване” е в тоналност сол мажор. Мажорната тоналност ни свързва с духовните светове и йерархиите от напреднали същества. Чрез тона „сол” упражнение „Побеждаване” звучи в небесносиния цвят, който носи победа на вярата над съмнението на равновесието и хармонията над хаоса.

Синият цвят засилва духовния импулс, носи вътрешен мир, разкрива пред погледа на душата обективната духовна реалност.

„Побеждаване” е двадесетото упражнение. Числото 20 представя Любовта. Само една сила може да побеждава човека. Това е Любовта.

ЦИТАТИ ОТ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ:

„Да победи човек може само тогава, когато знае да владее своя ум, своето сърце и своята воля. Това е велика победа в живота.” Сила и живот, 5-та серия, Неделни бесени, 1922, София.

„Божественото винаги побеждава, докато човешкото е винаги победимо. Това е закон без изключение.” Посока на растене, МОК, 1938, София.